NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. júna 2023 - PREHĽAD

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. júna 2023 - PREHĽAD

Zdroj: SAK, z dňa 31.5.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tento týždeň prechádza slovenské súdnictvo rozsiahlymi organizačnými zmenami v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Takzvaná nová súdna mapa, ktorá sa zavádza do praxe k 1. júnu, je výzvou nielen pre samotné súdy, ale aj pre advokáciu. Je úlohou nás, členov nezávislého advokátskeho stavu, aby sme aj v nových podmienkach stáli pri našich klientoch a pomáhali im previesť ich zmenami. A je spoločnou úlohou nás všetkých, všetkých zložiek justície, aby tieto zmeny prebehli bez toho, aby boli ohrozené práva ľudí na prístup k súdnej ochrane.

Rozsiahle reformy bývajú vždy rizikom, ale aj príležitosťou. Verím, že ako advokátsky stav prispejeme svojim dielom k tomu, že práva ľudí budú na Slovensku chránené lepšie.

Aspoň ako symbolickú pomoc v orientácii v novej súdnej sústave sme pre Vás na základe údajov ministerstva spravodlivosti pripravili stručné zhrnutie novej súdnej mapy, vrátane praktického plagátu s prehľadom novej špecializácie súdov.

Želám Vám všetkým veľa úspechov pri napĺňaní ušľachtilých cieľov advokácie pri ochrane práv aj v podmienkach novej súdnej mapy.

 

S kolegiálnym pozdravom,


JUDr. Martin Puchalla, PhD.


Stručné zhrnutie novej súdnej mapy

Plagát s prehľadom novej špecializácie súdov