Stretnutie s ministerkou spravodlivosti Janou Dubovcovou

Stretnutie s ministerkou spravodlivosti Janou Dubovcovou

Zdroj: SAK, z dňa 9.6.2023

Vedenie Slovenskej advokátskej komory v piatok rokovalo s novou ministerkou spravodlivosti Janou Dubovcovou. Rokovanie za komoru viedol predseda Martin Puchalla a podpredsedníčky Magdaléna Hromcová a Alexandra Čižmáriková. Stretnutie slúžilo na vzájomné zdieľanie názorov na aktuálne legislatívne procesy, osobitne reformu trestného práva, a vnímanie situácie po implementovaní tzv. novej súdnej mapy.

„Širším poslaním Slovenskej advokátskej komory má byť aj zlepšovanie právneho prostredia a systému ochrany práv. Usilujeme sa o to vo vzájomne rešpektujúcej a profesionálnej komunikácii s rozhodujúcimi inštitúciami. Úprimne ďakujeme pani ministerke spravodlivosti za prijatie a možnosť hovoriť spolu o dôležitých témach. Viedli sme spolu diskusiu, ktorá bola nielen ľudsky príjemná, ale najmä otvorená a vecná,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

V súvislosti s implementáciou súdnej mapy sa predstavitelia SAK dohodli s ministerkou spravodlivosti na uskutočnení spoločného prieskumu odbornej verejnej mienky o prvých skúsenostiach s fungovaním súdnej mapy.  Cieľom prieskumu, ktorý MS SR realizuje medzi sudcami a SAK medzi svojimi členmi, bude identifikovanie oblastí na praktické zlepšovanie fungovanie súdneho systému.