Nové sídlo Regionálnej kancelárie SAK v Košiciach

Nové sídlo Regionálnej kancelárie SAK v Košiciach

Zdroj: SAK, z dňa 30.6.2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Regionálna kancelária Slovenskej advokátskej komory v Košiciach sa k 3. júlu 2023 presťahovala do nových priestorov na Františkánskej 5, 040 01 Staré Mesto – Košice.

Teším sa na stretnutia s Vami!

Mgr. Alica Turanová, riaditeľka Regionálnej kancelárie SAK v Košiciach

kontakt:

tel.: 0911 179 325

e-mail: turanova@sak.sk