Z otvorenia justičného roka vo Westminster Abbey

Z otvorenia justičného roka vo Westminster Abbey

Zdroj: SAK, z dňa 3.10.2023

Predseda SAK Martin Puchalla a podpredseda Ondrej Laciak mali dňa 2. októbra možnosť zúčastniť sa slávnostného otvorenia justičného roka v Anglicku a Walese.

„Ide o podujatie s dlhou tradíciu a hlbokým odkazom, ktorý má tiež silný náboženský rozmer. Atmosféra vo Westminster Abbey pomáha uvedomiť si, že aj sekulárne demokracie a moderný systém ochrany ľudských práv stojí na základoch, ktoré nás presahujú, a rozhodne nie sú náhodné,“ povedal predseda SAK M. Puchalla.

Slávnostné otvorenie justičného roka sme z podnetu ministra spravodlivosti tento rok vo februári prvýkrát zažili aj na Slovensku v priestoroch starej Národnej rady SR. Veríme, že dôstojnosť otvorenia súdneho roka bude potrebnou súčasťou budovania dôvery v súdny systém aj naďalej.

Správa o otvorení justičného roka

A Service to mark the opening of the Legal Year in England and Wales 2023: Order of Service (PDF, 297KB)

Galéria