ZIMNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV

ZIMNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV

Zdroj: SAK, z dňa 11.10.2023

Slovenská advokátska komora organizuje v dňoch  30.11.-2.12.2023 zimný seminár advokátov v hoteli  Patria v Štrbskom Plese.                                                                                                                                                   

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom webového portálu komory  www.sak.sk  v privátnej sekcii „Vzdelávanie a podujatia“  vyplnením elektronickej prihlášky.

Otvorenie prihlasovania v 1. etape:    23.10.2023  od 11:00 h

V čase naplnenia limitu kapacity izieb prihlasovanie uzatvoríme a druhú etapu otvoríme po spracovaní  zaregistrovaných prihlášok a zistení  ďalšej voľnej kapacity lôžok.

Otvorenie prihlasovania  v 2. etape:   07.11.2023 od 11:00 h

Pri zistení voľnej kapacity lôžok budeme počas prihlasovania  limity priebežne upravovať.

Termín uzávierky prihlášok:               19.11.2023 o 24:00 h

Účastnícky poplatok v stanovenej výške 180 € (vrátane rautu) hradí každý účastník.

 

Program seminára:

30. novembra 2023 (štvrtok) od 20:00 – 21:00 h

Moderovaná diskusia o vzdelávaní s predstaviteľmi akademickej obce

Pozvaní hostia:

dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,

dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

 

1. decembra 2023 (piatok) od 10:00 – 17:00h

téma: „Imunita najvyšších predstaviteľov štátu včera a dnes“

lektor: doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., dekanka Fakulty práva PEVŠ

 

téma: „Rímske právo stále živé“

lektor: prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Turošík, PhD., dekan PF UMB

 

téma: „Rekodifikácia Trestného zákona“

lektor: doc. JUDr. Burda, PhD., dekan PF UK

 

20:00 h raut

 

2. decembra 2023 (sobota) od 10:00 – 12:00 h

téma: „Psychologicko-taktické aspekty obhajoby a právneho zastupovania“

lektor: Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD., kriminálny psychológ, právnik, bezpečnostný analytik, s viac ako 15-ročnou praxou. Expert na forenznopsychologické posudzovanie vierohodnosti a vyšetrovaciu psychológiu. V súčasnosti pôsobí ako odborný konzultant pre rôzne subjekty, kde sa zameriava na psychologicko-právne otázky posudzovania vierohodnosti svedkov a obvinených v trestnom konaní, okrem toho sa v minulosti zúčastňoval aj výsluchov obzvlášť zraniteľných obetí. V súčasnosti je doktorandom na katedre trestného práva Masarykovej Univerzity v Brne.Prihláška. Po výbere alternatívy prihlásenia a vyplnení záväznej elektronickej prihlášky Vám bude ihneď po prihlásení doručená notifikácia o zaregistrovaní na seminár so zálohovou faktúrou v prílohe na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v prihláške. Ak správu o zaregistrovaní na seminár nedostanete, Vaša elektronická prihláška nebola zaregistrovaná v systéme z dôvodu chybného vyplnenia povinných údajov, alebo naplnenia kapacitných limitov.  Celková suma vo faktúre bude v súlade s prihláškou pozostávať z ceny za ubytovanie a účastníckeho poplatku (hradí každý účastník podujatia). Cena ubytovania zahŕňa miestny poplatok, raňajky, vstup do wellness, parkovanie na parkovisku pred hotelom. Žiadosť o zmenu alternatívy ubytovania oproti registrácii prosím adresujte organizátorovi e-mailom na: pelikanova@sak.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Galéria