Stretnutie s novým ministrom spravodlivosti B. Suskom

Stretnutie s novým ministrom spravodlivosti B. Suskom

Zdroj: SAK, z dňa 2.11.2023

Nový minister spravodlivosti Boris Susko dnes prijal delegáciu Slovenskej advokátskej komory, ktorú viedol predseda komory Martin Puchalla.

Predseda Slovenskej advokátskej komory tlmočil novému vedeniu ministerstva dlhodobé pozície komory v oblasti ochrany slobodnej a nezávislej advokácie, vrátane prioritnej témy rešpektovania dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi.

„Úvodné pracovné stretnutie bolo dobrou príležitosťou na výmenu názorov o aktuálnych témach súvisiacich s právnym štátom. Mali sme otvorenú diskusiu o ochrane práva na spravodlivý proces, dostupnosti nezávislej právnej pomoci pre všetkých, a tiež o potrebe stabilných a funkčných inštitúcii v rámci justície. Osobitne sme sa venovali plánom ministerstva v oblasti modernizácie trestnej politiky. Rovnako ako v mnohých iných témach, aj tu sme potvrdili pripravenosť Slovenskej advokátskej komory aktívne sa zapojiť do potrebného dialógu o legislatívnych zmenách,“ povedal M. Puchalla.