ŠTUDIJNÁ CESTA DO ŠTRASBURGU

ŠTUDIJNÁ CESTA DO ŠTRASBURGU

Zdroj: SAK, z dňa 1.11.2023

Česká advokátska komora
v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou

 

pozýva advokátov a advokátskych koncipientov na tradične organizované podujatie

ŠTUDIJNÁ CESTA DO ŠTRASBURGU NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

 

Kto: Advokáti a advokátski koncipienti so znalosťou anglického jazyka

Kedy: 4.-5. decembra 2023 (príchod do Štrasburgu 3.12., odchod 6.12.)

Kam: Štrasburg – návšteva Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP)

Program: Program zahŕňa stretnutie so sudkyňou ESĽP JUDr. Kateřinou Šimáčkovou a JUDr. Alenou Poláčkovou, prednášky o fungovaní, činnosti a judikatúre ESĽP, stretnutia s právnymi expertmi ESĽP a Rady Európy. Súčasťou programu je aj spoločná večera účastníkov, na ktorej sa zúčastní aj sudkyňa JUDr. Šimáčková. Počas študijnej cesty bude k dispozícii český sprievod (zástupkyne Českej advokátskej komory). Všetky výdavky spojené s touto študijnou cestou si hradia účastníci sami.

Doprava: Dopravu do Štrasburgu a späť si zabezpečujú a hradia účastníci individuálne.

Ubytovanie: Ubytovanie si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne. V prípade záujmu organizátor poradí hotely v blízkosti ESĽP.

Prihlášky:

Prihlášky: Prihlasovať sa môžete do 6. novembra 2023. V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov (chladekova@sak.sk)

Cesta sa uskutoční v prípade záujmu aspoň 10 účastníkov.

DOPLNENIE: S ohľadom na splnenie podmienky minimálneho počtu účastníkov potvrdzujeme, že študijná návšteva sa bude realizovať a predlžujeme termín na prihlasovanie pre ďalších záujemcov do 15. novembra 2023.