Vyhlásenie SAK k návrhu novely Trestného zákona

Vyhlásenie SAK k návrhu novely Trestného zákona

Zdroj: SAK, z dňa 6.12.2023

Slovenská advokátska komora sa oboznámila s textom návrhu novely Trestného zákona, ktorý dnes schválila vláda SR. Po bezprostrednom preštudovaní návrhu konštatujeme, že novela obsahuje aj úpravy, po ktorých roky volala veľká časť odbornej verejnosti z radov sudcov, prokurátorov, advokátov i akademickej sféry.

Navrhované zníženie trestných sadzieb by Slovensko podľa nášho názoru významným spôsobom priblížilo k európskym štandardom. Súčasne platí, že aj po takejto zmene trestných sadzieb by bol slovenský Trestný zákon stále relatívne prísnejší v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Drakonické trestné sadzby viedli k mnohým anomáliám v trestnom práve. Výsledkom sú preplnené väznice, takmer rekordný počet väznených osôb na počet obyvateľov a mizerné výsledky z hľadiska nápravy odsúdených a prevencie kriminality. Zároveň sa domnievame, že neodôvodnene vysoké trestné sadzby mohli byť v minulosti zdrojom korupcie a opakovaného zneužívania moci.

Čo sa týka samotného návrhu, ide o pomerne rozsiahly legislatívny materiál, ktorý si bude vyžadovať pozorné preštudovanie. V tejto súvislosti na jednej strane oceňujeme, že Ministerstvo spravodlivosti SR, podobne ako v minulosti aj teraz, prizvalo ku konzultáciám k niektorým častiam novely aj zástupcov Slovenskej advokátskej komory. Na druhej strane však konštatujeme, že návrh prerokovať tak zásadné zmeny základného kódexu trestného práva v skrátenom legislatívnom konaní nepovažujeme za najšťastnejší. Rozumieme, že väčšina tém už bola opakovane predmetom odborných diskusií v rozličných komisiách aj na pôde MS SR, a to aj pri tvorbe nedávneho návrhu novely predstaveného na konci minulého volebného obdobia. Napriek tomu SAK dlhodobo presadzuje názor, že zásadné zmeny v kódexoch by sa mali vždy riešiť štandardnou formou.