Diskusia o budúcnosti právnického vzdelávania s dekanmi fakúlt

Diskusia o budúcnosti právnického vzdelávania s dekanmi fakúlt

Zdroj: SAK, z dňa 6.12.2023

Slovenská advokátska komora v rámci pravidelného zimného seminára zorganizovala unikátnu diskusiu s piatimi dekanmi a dekankami právnických fakúlt z celého Slovenska. Na pódiu sa stretli dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof.; dekanka Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.; dekan Právnickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan Právnickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhDŠpeciálnym hosťom bol aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Diskusii dominovala téma budúcnosti právnického vzdelávania v kontexte nástupu umelej inteligencie. Veľa sa hovorilo o prínosoch i rizikách umelej inteligencie a o možnostiach jej praktického využívania vo výučbe. Ale aj o pretrvávajúcej potrebe rozvoja klasických prvkov vzdelanosti: o výučbe logiky, rétoriky, umenia.

Veľmi nás teší, že toto stretnutie poslúžilo ako úvodný impulz do ďalšieho pokračovania spolupráce v rámci takejto neinštitucionalizovanej platformy pre rozvoj právnického vzdelávania. Nad rámec súčasnej spolupráce sme sa dohodli na organizovaní diskusných stretnutí zástupcov SAK so študentmi jednotlivých právnických fakúlt z celého Slovenska.

Opomenúť nemôžeme ani novú kapitolu v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po vzore memoránd s inými fakultami predseda SAK Martin Puchalla pri tejto príležitosti podpísal memorandum o spolupráci aj s dekanom tejto fakulty pánom prof. Turošíkom.

Ďakujeme všetkým za stretnutia, podnetné myšlienky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

SAK