Z rokovania predstaviteľov justície k otázkam trestnej politiky

Z rokovania predstaviteľov justície k otázkam trestnej politiky

Zdroj: SAK, z dňa 12.1.2024

Predstavitelia hlavných inštitúcií slovenskej justície sa dnes na pozvanie Slovenskej advokátskej komory opäť stretli v rámci tradičného formátu okrúhleho stola, aby rokovali o aktuálnych otázkach spojených s trestným právom.

„V Slovenskej advokátskej komore považujeme za dôležité, aby pri podstatných témach vždy prebiehal nielen politický, ale aj riadny odborný medziinštitucionálny dialóg. Ďakujem významným hosťom za prijatie pozvania na dnešné podujatie a vzájomnú výmenu názorov na viaceré  aktuálne témy trestnej politiky štátu,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Pozvanie na dnešné rokovanie prijali predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR František Mozner, generálny prokurátor Maroš Žilinka, námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák a štátny tajomník MS SR Milan Hodás. Slovenskú advokátsku komoru na stretnutí reprezentoval predseda Martin Puchalla, podpredseda Ondrej Laciak a predseda pracovnej skupiny pre trestné právo Peter Erdös.

Spoločná platforma predstaviteľov hlavných justičných organizácií vznikla ešte v januári 2022. Najvyšší justiční predstavitelia sa vtedy dohodli na potrebe vzniku takejto platformy, ktorej cieľom bolo formulovanie návrhov smerujúcich k nevyhnutnej modernizácii trestného práva. Vznik tejto odbornej platformy bol zároveň reakciou na v tom čase nedostatočný odborný dialóg s predkladateľom návrhu zákona. Dnešné rokovanie osobitne nadviazalo na spoločné stretnutie v obdobnom formáte, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2022 na pôde Ministerstva spravodlivosti SR.