PONUKA STÁŽE V PARÍŽI

PONUKA STÁŽE V PARÍŽI

Zdroj: SAK, z dňa 31.1.2024

PONUKA STÁŽE V PARÍŽI

Stage international 2024

 

Parížska advokátska komora ponúka účasť na medzinárodnej stáži pre advokátky a advokátov, ktorí hovoria plynulo po francúzsky a majú záujem o získanie praktických skúseností s francúzskym právnym systémom.

Stáž prebieha od 7. októbra do 29. novembra 2024 (8 týždňov) a je rozdelená na dve časti:

 

-          Študijná časť (4 týždne) sa uskutočňuje v l'Ecole de Formation du Barreau v podobe seminárov o francúzskom právnom systéme a súdnictve, o postavení advokáta vo Francúzsku a o etike advokátskeho povolania, súčasťou programu sú aj návštevy súdov;

-          Praktická časť (4 týždne) sa realizuje v parížskych advokátskych kanceláriách.

 

Požiadavky na uchádzača o stáž:

Medzinárodná stáž je určená advokátkam a advokátom do 40 rokov, vyžaduje sa dobrá znalosť francúzskeho jazyka, vrátane znalosti francúzskej právnej terminológie.

 

Financovanie stáže:

Študijná a praktická časť stáže je hradená Parížskou advokátskou komorou. Náklady na cestu, ubytovanie a stravu znáša účastník.

 

Slovenská advokátska komora poskytne úspešnému kandidátovi štipendium vo výške 500 EUR na čiastočné pokrytie nákladov.

 

V prípade záujmu o stáž zašlite prosím Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom a francúzskom jazyku na odbor medzinárodných vzťahov SAK (e-mail: chladekova@sak.sk).

 

Uzávierka prihlášok je 12. apríla 2024.

 

Viac informácií na: https://www.avocatparis.org/stage-international