Harmonogram odborných prednášok (vzdelávacie stredy)

Harmonogram odborných prednášok (vzdelávacie stredy)

Zdroj: SAK, z dňa 14.2.2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene predsedníctva Slovenskej advokátskej komory Vás pozývame na jarné prednášky (tzv. vzdelávacie stredy), ktoré sa uskutočnia vždy v stredu v budove na Kolárskej ul. č. 6 v Bratislave:

21.2.2024; 9:00 -12:00
JUDr. Beata Swanová: Konania o úpravu rodičovských práv a povinností v r. 2024
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link

28.2.2024; 14:30 - 16:30
Larry Stone:  Trust law
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link

13.3.2024; 13:00 -16:00
doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec : Digital Services Act (DSA)
On-line prednáška, účastnícky poplatok 18 eur
Registračný link

20.3.2024; 10:00 - 12:00
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD: Stratégia a taktiky pre správne (ne)ustálenie kauzality v práve
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link : https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/vzdelavanie/list/proxy/list/formular/rows/20_03_2024_Strategia_a_taktiky/attr/name/event

10.4.2024; 10:00 – 12:00
JUDr. Ing. Peter Schmidt; Nevedomá účasť na daňovom podvode ako možnosť správcu  dane dorubiť DPH
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link : https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/vzdelavanie/list/proxy/list/formular/rows/10_04_2024_Nevedoma_ucast/attr/name/event

17.4.2024; 14:30 - 16:30
Larry Stone: Civil proceeding
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link : https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/vzdelavanie/list/proxy/list/formular/rows/17_04_2024_Civil_proceeding/attr/name/event

22.5.2024; 13:00 – 15:00
JUDr. Michaela Hiernard: Vybrané aspekty konaní o nástrojoch justičnej spolupráce v trestných veciach
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 18 eur.
Registračný link : https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/vzdelavanie/list/proxy/list/formular/rows/22_05_2024_Vybrane_aspekty_konani/attr/name/event

12.6.2024; 14:00 – 16:00
Mgr. Naďa Daurel, DEA, JUDr.: Lingvistický režim Súdneho dvora ako nástroj rovnosti prístupu k judikatúre. Povolanie právnika lingvistu s dôrazom na kontext prejudiciálnych návrhov
Prednáška je organizovaná hybridnou formou, účastnícky poplatok 0 eur (bez poplatku).
Registračný link : https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/vzdelavanie/list/proxy/list/formular/rows/12_06_2024_Lingvisticky_rezim/attr/name/event

Harmonogram, ako aj registračné linky budeme priebežne dopĺňať. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na stránke sak.sk v sekcii Vzdelávanie a podujatia.

Odbor výchovy a vzdelávania SAK