Seminár o americkom práve

Seminár o americkom práve

Zdroj: SAK, z dňa 2.2.2024

Slovenská advokátska komora v spolupráci s Českou advokátskou komorou a

University of Illinois Chicago School of Law

pozývajú advokátov a advokátskych koncipientov na celodenný

Seminár o americkom práve: „Najvyšší súd USA na historickej križovatke“

25. marca 2024

O podujatí

Slovenská advokátska komora je od roku 2009 partnerom výročného podujatia s názvom Týždenný seminár o americkom práve, ktorý lektorsky zastrešovala v spolupráci s Českou advokátskou komorou John Marshall Law School. JMLS sa v roku 2019 stala súčasťou University of Illinois Chicago, čím sa kreovala University of Illinois Chicago School of Law.

Ide o tradičný seminár, ktorý sa v predošlých rokoch uskutočňoval prezenčne v Univerzitnom centre Masarykovej univerzity v meste Telč a bol určený pre českých a slovenských advokátov a koncipientov. V čase protipandemických opatrení sa podujatie presunulo do online priestoru.

V tomto roku SAK obľúbený seminár po prvýkrát prináša aj priamo do Bratislavy v skrátenej verzii. Prednášajúcim bude dlhoročný garant podujatia prof. Michael P. Seng, ktorý účastníkom priblíži americké právnické a justičné prostredie. Samozrejmosťou bude aj priestor pre diskusiu a otázky účastníkov.

Seminár sa uskutoční v anglickom jazyku, bez tlmočenia.

Profil lektora

Prof. Michael P.  Seng je popredný odborník v oblasti ústavného práva, právnej komparatistiky, systému federálneho súdnictva v USA, odboru bytového práva a otázok spravodlivej bytovej politiky. Prof. Seng spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brne, kde už roky realizuje konferencie, prednášky a diskusie so zahraničnými odborníkmi nielen z akademického prostredia, ale tiež s významnými osobnosťami z právnej praxe i z verejného a politického života v USA. Masarykova univerzita prof. Sengovi udelila v roku 2018 čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa v obore právo za jeho celoživotné dielo, ktorým významne prispel a ďalej prispieva k rozvoju práva a právnej vedy v oblasti teórie i jej aplikácie v praxi. Pri tejto príležitosti bola vydaná informačná brožúra.

Hosťom na podujatí bude George Drost (advokát v Drost, Kivlahan, McMahon & O’Connor, Arlington Heights, Illinois), syn advokáta Johna Drosta, ktorý emigroval z Brna do USA po druhej svetovej vojne a bol jedným z absolventov JMLS a následne finančným podporovateľom vzdelávacích projektov pre slovenských a českých advokátov. 

Miesto konania: Slovenská advokátska komora, Kolárska 6, 813 42 Bratislava

Program podujatia: Program nájdete v priloženom dokumente.

Prihlasovanie: V prípade otázok alebo záujmu o prihlásenie kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

PROGRAM