Regionálna konferencia s medzinárodnou účasťou pre slovenských, českých a rakúskych advokátov

Regionálna konferencia s medzinárodnou účasťou pre slovenských, českých a rakúskych advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 3.7.2024

Srdečne Vás pozývame

v spolupráci s Českou advokátskou komorou a Rakúskou advokátskou komorou

na regionálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

pre slovenských, českých a rakúskych advokátov

 

3. októbra 2024 v Brne

 

Konferencia bude zameraná na cezhraničné právne služby, voľný pohyb advokátov v EÚ a výmenu skúseností. Ide o druhé stretnutie v tomto formáte na pôde pobočky ČAK v Brne. Zámerom je na konferencii spojiť rakúsku, českú a slovenskú advokáciu, ktorá zdieľa nielen štátne hranice, ale aj dlhodobú spoluprácu komôr a cezhraničné prípady v praxi. Na podujatie sa nevzťahuje registračný poplatok. Tlmočenie z/do nemeckého jazyka bude zabezpečené.

 

Odborný program:

 

Blok č. 1 (10:00 – 11:30)

Umelá inteligencia (AI) a jej dopad na právnické profesie

Jakub Dohnal (CZ), advokát

Miroslav Chlipala (SK), advokát a náhradný člen predsedníctva SAK

Eric Heinke (AUT), advokát a podpredseda Viedenskej advokátskej komory

 

Blok č. 2 (12:30 – 14:00)

Právna úprava a systém bezplatnej právnej pomoci v ČR, SR a AT

Irena Schejbalová (CZ), advokátka a riaditeľka pobočky ČAK v Brne

Eva Priehodová (SK), advokátka

Stefan Lehner (AUT), advokát

 

Blok č. 3 (14:00 – 15:30)

Novinky z jednotlivých advokátskych komôr s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Ondřej Trubač (CZ), advokát a podpredseda ČAK

Zuzana Čížová (SK), advokátka a členka predsedníctva SAK

Petra Černochová (AUT), advokátka a podpredsedníčka Rakúskej advokátskej komory

 

Od 15:30 - spoločenská časť s drobným občerstvením a čašou vína

 

Miesto konania: Kleinův palác nám. Svobody 84/15 602 00 Brno


V prípade záujmu o účasť kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

Kapacita miest je obmedzená (12 účastníkov za každú partnerskú komoru).