SAK k nálezu Ústavného súdu SR k reforme trestného práva

SAK k nálezu Ústavného súdu SR k reforme trestného práva

Zdroj: SAK, z dňa 4.7.2024

Nález Ústavného súdu SR rešpektujeme a so záujmom si preštudujeme podrobné odôvodnenie. Očakávame, že pôjde o dôležitý prameň práva aj pre budúce legislatívne zmeny. Slovenská advokátska komora súčasne oceňuje, že Ústavný súd SR rozhodol rýchlo, čo je v prospech právnej istoty, ako jedného zo základných princípov právneho štátu.

Slovenská advokátska komora nález Ústavného súdu SR nepovažuje za prekvapujúci. Naopak, je v súlade s očakávaniami vychádzajúcimi z doterajšej judikatúry Ústavného súdu SR aj s písomným stanoviskom komory v tomto konaní.

 „Spolu s väčšinou odborníkov na trestné právo sme takmer dvadsať rokov konzistentne upozorňovali, že trestná politika SR je nastavená neprimerane prísne a je potrebné ju vhodne zosúladiť s trestnými sadzbami obvyklými v členských štátoch EÚ. Doterajšie drakonické trestné sadzby viedli k mnohým anomáliám a v minulosti mohli byť zdrojom korupcie a opakovaného zneužívania moci. Nález Ústavného súdu SR teda potvrdil, že volanie po zásadnom znížení trestných sadzieb nemožno označiť za protiústavné,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Slovenská advokátska komora zároveň vníma, že na novú právnu úpravu môže byť v jednotlivých bodoch viacero legitímnych názorov, a to aj kritických. Rovnako kriticky vnímame, že prijímaniu novely nepredchádzalo štandardné pripomienkové konanie. Domnievame sa, že v prípade riadneho legislatívneho procesu a širšej odbornej diskusie bolo možné predísť chybám, ktoré Ústavný súd SR označil za protiústavné.