Vyjadrenie k medializovaným informáciám:  PETER CHRAŠČ NIE JE ADVOKÁT

Vyjadrenie k medializovaným informáciám: PETER CHRAŠČ NIE JE ADVOKÁT

Zdroj: SAK, z dňa 21.9.2020

SAK dnes 21.9.2020 zaslala do tlačových agentúr vyjadrenie k  chybnému označovaniu osôb za advokátov a k pokútnictvu:

(Bratislava – 21. septembra 2020) – Slovenská advokátska komora upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom.  Ak niekto dlhodobo vystupuje v televízii a rozdáva právne rady, mal by to byť naozaj odborník a médiá by si mali overovať s kým spolupracujú. Ak sa niekto vydáva za advokáta a poskytuje právne rady bez zákonného oprávnenia, také osoby nazývame pokútnikmi – podvodníkmi, prípadne právnymi šmejdami.

Aktuálne je ako advokát v médiách uvádzaná osoba Peter Chrašč, ktorý je podozrivý z podplácania. Upozorňujeme, že nejde o advokáta, Peter Chrašč nebol nikdy zapísaný v zozname advokátov ani koncipientov. Práve naopak, Slovenská advokátska komora na túto osobu podala v roku 2018 trestné oznámenia za trestné činy neoprávnené podnikanie, poškodzovanie spotrebiteľa, zneužívanie účasti na hospodárskej činnosti a krátenie dane. Dlhodobá prax orgánov činných v trestnom konaní je však takéto konanie zľahčovať a nezaoberať sa ním. Tak skončilo aj toto trestné oznámenie – Okresné riaditeľstvo policajného zboru BA. I. ho v roku 2018 odmietlo. Takéto konanie (rsp. nekonanie) napomáha práve tomu, že si niektoré osoby podvodným spôsobom budujú kariéru a povesť a prípadne otvárajú dvere aj páchaniu ďalších trestných činov.

Na to, aby sa niekto stal advokátom, musí splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, 3 roky prípravy na budúce povolanie u iného advokáta (koncipientúra) a zložiť náročnú advokátsku skúšku. Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú(sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť.  Podvodníci, na rozdiel od advokátov, nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť  a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť. 

Rôzni podvodníci totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Nejde pritom len o podvodníkov, ktorí poskytujú právne služby neoprávnene, ale aj iné profesie bojujú s podobnými podvodníkmi (lekári – prípad falošného plastického chirurga v Bratislave, veterinári – prípad falošného veterinára v Nových zámkoch a ďalšie..)

Všetky tieto profesie sú prísne regulované zákonmi a na ľudí, ktorí ich chcú vykonávať, sú kladené prísne požiadavky. Ide predovšetkým o ochranu bežných ľudí, aby sa mohli v čo najväčšej miere spoľahnúť na to, že ak oslovia odborníka, dostanú kvalitnú službu, dobrú radu, riadny výkon..  

Slovenská advokátska komora podáva ročne desiatky trestných oznámení na jednotlivcov aj podnikateľské subjekty a občianske združenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného podnikania z dôvodu neoprávneného poskytovania právnych služieb. 

Ak si chcete overiť, či osoba, ktorá Vám ponúka právne rady  je advokátom, môžete tak urobiť na www.sak.sk, kde je zverejnený zoznam všetkých advokátov.