PRAKTICKÉ KONCIPIENTSKE SEMINÁRE BUDÚ PREZENČNÉ, VZDELÁVACIE STREDY HYBRIDNÉ

PRAKTICKÉ KONCIPIENTSKE SEMINÁRE BUDÚ PREZENČNÉ, VZDELÁVACIE STREDY HYBRIDNÉ

Zdroj: SAK, z dňa 1.10.2020

V súlade s opatreniami vlády SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 a možnosťou organizovania podujatí do 50 účastníkov za dodržania prísnych preventívnych hygienických opatrení sme pristúpili k rozhodnutiu naďalej organizovať tzv. "malé" praktické semináre pre koncipientov prezenčnou formou.

Organizovanie praktických seminárov v Bratislave ostáva teda nezmenené v prezenčnej forme, s výnimkou dvoch termínov 1.10.2020 a 5.10.2020, ktoré sa uskutočnia online vo forme webinára.

Počet účastníkov na jednom praktickom prezenčnom seminári bude približne 30. Pri ich organizovaní Komora dôsledne zabezpečuje a dodržiava všetky hygienicko – preventívne opatrenia, taktiež účastníkov žiadame o to, aby prišli s rúškom prekrytými dýchacími cestami a používali dezinfekciu na ruky. Bezkontaktné dávkovače na dezinfekciu sú umiestnené v priestoroch SAK pri vchode a pri výťahových dverách. 

Podujatia pre advokátov naplánované na Vzdelávacie stredy budeme organizovať v kombinácii dištančnej aj prezenčnej formy. Účasť na prezenčných podujatiach je limitovaná do max. počtu  50-tich  osôb v jednom priestore pri dodržaní a zabezpečení všetkých hygienicko-preventívnych opatrení.

 Hlavné koncipientske semináre budú prebiehať dištančnou formou.