Ponuka stáže v Škótsku pre advokátov a advokátskych koncipientov

Ponuka stáže v Škótsku pre advokátov a advokátskych koncipientov

Zdroj: SAK, z dňa 23.9.2020

European Lawyers Programme

Škótska komora advokátov (Faculty of Advocates) ponúka možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom programe určenom pre 10 advokátov z krajín EÚ (European Lawyers Program) v Edinburgu. 

Vzdelávací program prebieha od 6. apríla 2021 do 25. júna 2021.

Program je rozdelený na dve časti, pričom počas prvých dvoch týždňov absolvuje účastník úvod do problematiky škótskeho právneho systému a zvyšný čas je účastník priradený ku konkrétnemu junior advokátovi, senior advokátovi (Queen’s counsel) a sudcovi najvyššieho súdu v Škótsku (Court of Session / High Court of Justiciary), sleduje jeho činnosť, pomáha pri príprave podkladov a sprevádza ho na súdne konanie.

 

Program ponúka:

-      profesionálny prístup a skúsenosti získané počas 40 ročného fungovania programu

-      príležitosť absolvovať stáž s praktizujúcimi advokátmi v Škótsku a so sudcami na Court of Session (najvyšší súd pre občiansko-právne veci) a High Court of Justiciary (najvyšší súd pre trestno-právne veci)

-      príležitosť získať vedomosti o systéme common law

-      zdokonalenie jazykových znalosti   

-      nadviazanie kontaktov s inými advokátmi a uľahčenie cezhraničnej spolupráce (program je spoluorganizovaný sieťou absolventov združených v European Lawyers Association – ELA)

-      prístup k elektronickým zdrojom a materiálom Advokátskej knižnice (označenej ako najlepšia vo Veľkej Británii)

-      kurz poskytuje dobrý základ v prípade záujmu o zloženie skúšky spôsobilosti v Škótsku

 

Po absolvovaní programu majú účastníci taktiež možnosť stať sa členmi European Lawyers Association a zložiť skúšku spôsobilosti (Aptitude test), na základe ktorej sa kvalifikujú ako škótski advokáti (solicitors).

Náklady

Kurz a stáž sú pre vybraných uchádzačov bez poplatku, cestu a ubytovanie si účastníci hradia sami (priemerné mesačné náklady v Edinburgu sú 700-800 libier).

Slovenská advokátska komora poskytne úspešnému uchádzačovi príspevok vo výške 500 EUR na čiastočné pokrytie nákladov.

Organizačné záležitosti

Prihlášky môžu uchádzači zasielať do 6. novembra 2020. Podmienkou účasti je občianstvo EÚ, minimálne dvojročná koncipientská prax a dobrá znalosť anglického jazyka (IELTS 7.0, TOEFL 100).
V prípade záujmu o viac informácií kontaktuje odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk) alebo pani Adrienu Petrovú, národnú zástupkyňu European Lawyers Association pre Slovenskú a Českú republiku (adriena.petrova@gmail.com, tel: 00421 907 963 415). Viac informácií nájdete aj na http://www.european-lawyers.org/.

O skúsenostiach úspešnej uchádzačky zo Slovenska pani JUDr. Miriam Podskubovej, LL.M., ktorá absolvovala stáž v roku 2019, sa môžete dočítať v Bulletine slovenskej advokácie (7-8/2019). 

Programme

Candidate Information