Advokáti požadujú jasné pravidlá na súdoch aj počas pandémie

Advokáti požadujú jasné pravidlá na súdoch aj počas pandémie

Zdroj: SAK, z dňa 20.10.2020

Súdne siene nie sú bezpečné, advokát sa nakazil na pojednávaní

(Bratislava – 20. október 2020) –  Aj pojednávania na súdoch musia byť bezpečné. To, že súdy pojednávajú neznamená, že nemusia byť zabezpečené všetky opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.  Rozumieme, že štát aj v takejto situácii musí fungovať a úplné zastavenie justície nie je žiadúce, avšak zdravie ľudí je prioritou.

V pondelok 19.októbra 2020 sa na Ministerstve spravodlivosti konala porada ministerky s predsedami krajských súdov, kam boli pozvaní aj zástupcovia Slovenskej advokátskej komory. Predniesli požiadavku na vytvorenie a dodržiavanie jasných pravidiel na súdoch a na jednotlivých pojednávaniach.

Za účelom nazbierania údajov Slovenská advokátska komora vytvorila pre advokátov dotazník, v ktorom ich požiadala o odpovede ohľadom aktuálnych opatrení, ich vplyvu na advokáciu, výkon ich praxe a pojednávania na súdoch. Na dotazník k 18.10.2020 odpovedalo celkovo  1118 respondentov, čo tvorí viac ako  20 % z celkového počtu aktívnych advokátov v SR – aktuálne 5386.

Z dotazníku vyplynulo, že advokáti majú skúsenosť s nedodržiavaním opatrení na súdoch, napríklad s nenosením rúška, či nesprávne nasadeným rúškom - dokonca aj u sudcu priamo na pojednávaní. Často advokáti upozorňujú na pojednávania v malých miestnostiach kde nie je možné zabezpečiť odstup, na nedostatočnú dezinfekciu a vetranie miestností, ako aj zhlukovanie ľudí na chodbách pred pojednávaniami. Opísali aj skúsenosti s tým, že každý súd pristupuje k opatreniam iným spôsobom.

Preto vítame aktivitu MS SR, ktorou vytvorila pravidlá pre súdy a v záujme zdravia advokátov aj ich klientov žiadame, aby aspoň tieto úplne minimálne štandardy boli prísne dodržiavané. Ak by tomu tak nebolo, advokát, alebo iný účastník konania môže dať zaprotokolovať, že nie sú dodržané zdravotno -bezpečnostné opatrenia a zvážiť svoju účasť. Ministerka spravodlivosti M. Kolíková sama na pondelkovom stretnutí povedala, že porušenie je možné riešiť aj s predsedom daného súdu.

Máme vedomosť aj o tom, že s vysokou pravdepodobnosťou práve na pojednávaní minulý týždeň sa nakazil koronavírusom advokát. Pojednávanie prebiehalo celý deň (12 hodín) v malej miestnosti s veľkým počtom účastníkov bez prestávky, vetrania a možných odstupov. Tento advokát sa v dňoch pred pojednávaním zdržiaval v domácom prostredí a nemal žiadne príznaky, prvé príznaky začal mať v dňoch po pojednávaní a následne bol pozitívne testovaný. Kontaktované boli aj všetky ďalšie osoby, ktoré sa na pojednávaní zúčastnili, aby boli v karanténe a postúpili testy.

Práve z týchto dôvodov je potrebné aj zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaní, možnosť ich odročovania,  či ich konanie len v nevyhnutných prípadoch.

Problematické však nie sú len pojednávania na súdoch, ale už aj v čase vyšetrovania, predprípravného a prípravného konania, kedy sú pri úkonoch v trestnom konaní (napríklad výsluchy) vystavení účastníci situácii, že úkon je vykonávaný v malej miestnosti (niekedy aj menej ako 15 m2) za účasti množstva ľudí – niekedy aj viac ako 10. Z týchto dôvodov SAK adresuje ministrovi vnútra list s požiadavkou o zváženie nevyhnutnosti úkonov len na tie, ktoré sú neodkladné a neopakovateľné a zabezpečí štandardy ochrany pred prenosom ochorení, predovšetkým väčšie rozmery miestností a dodržiavanie odstupov.