Fungovanie SAK  – skúšky, disciplinárne konania a kancelária komory

Fungovanie SAK – skúšky, disciplinárne konania a kancelária komory

Zdroj: SAK, z dňa 27.10.2020

SAK sa pri dodržaní všetkých preventívno-zdravotných opatrení funguje štandardne. Akceptujeme však pravidlo OPT- OUT, teda ak niekto má zdravotný, preventívny alebo zákonný dôvod, akceptujeme jeho ospravedlnenie a neúčasť.

 

ADVOKÁTSKE SKÚŠKY

Advokátske skúšky budú prebiehať aj naďalej pri dodržaní prísnych preventívno –zdravotných opatrení.

Už od „prvej vlny“ máme nastavené skúšanie koncipientov za prísneho dodržiavania zdravotno-preventívnych pravidiel. Znížili sme počty osôb na testových častiach skúšky tak, aby bolo možné dodržať odstupy a používame rúška. Sú možné zmeny zloženia skúšobných senátov v prípade, ak niektorí z členov skúšobných senátov nebudú môcť/chcieť skúšať.


Členovia skúšobných senátov sa môžu dostaviť do priestorov komory, keďže ide o cestu do zamestnania, za podmienok stanovených platnými opatreniami. 

Účasť školiteľov na ústnej časti advokátskej skúšky je a bude zabezpečená dištančným spôsobom – online, pomocou komorou využívanej aplikácie Webex.

Koncipienti sa pred skúškou majú preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ tak, ako to ukladá uznesenie vlády č. 693 zo dňa 28. októbra 2020

Zmeny a ospravedlnenia – kontakt: dernerova@sak.sk

 

DISCIPLINÁRNE SENÁTY

Disciplinárne konania prebiehajú za prísnych zdravotno-preventívnych opatrení bez zmeny. Odročiť zasadanie disciplinárneho senátu po zohľadnení aktuálnych okolností môže predseda senátu. Ak by došlo k zmene pri niektorých konaniach, účastníkov o tom budeme informovať.

Zmeny a ospravedlnenia - kontakt : chmelickova@sak.sk


FUNGOVANIE KANCELÁRIE KOMORY

Kancelária komory zatiaľ funguje a vybavuje požiadavky advokátov primárne elektronicky a telefonicky. Ak je nutná osobná návšteva, dohodnite si s konkrétnym pracovníkom dátum a čas vopred. Ak takáto návšteva znesie odklad, tento odporúčame na čas, keď bude pandemiologická situácia priaznivejšia.

Kontakt: office@sak.sk

Vo vzťahu k podateľni komory prosíme o dodržiavanie stránkových dní a hodín:

Pondelok: 09:00-14:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 09:00-14:00

Štvrtok: 09:00-14:00

Piatok: nestránkový deň

 

Ak vstupujete do priestorov komory, majte na pamäti nasledovné:

•          ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať Vášho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, resp. priestor budovy Slovenskej advokátskej komory,

•          pravidelne si umývajte ruky mydlom a teplou vodou, následne si ruky utrite do jednorazových papierových obrúskov, k uvedenému slúžia aj bezkontaktné prístroje s dezinfekčným roztokom na ruky, ktoré sú umiestnené pri vchode do budovy ako aj pri výťahu na každom poschodí,

•          v budove Slovenskej advokátskej komory platí povinnosť pohybovať sa s rúškom, ktoré prekrýva dýchacie cesty,

•          v rámci osobných kontaktov platí zákaz podávania rúk.

 

V prípade zmien Vás budeme informovať. Sledujte prosím web komory, ako aj sociálne siete  - profil SAK na LinkedIn a pridajte sa do uzavretej skupiny na Facebooku : Advokáti spolu – SAK.