Týždenný seminár o americkom práve

Týždenný seminár o americkom práve

Zdroj: SAK, z dňa 6.11.2020

John Marshall Law School (Chicago),

Česká advokátska komora a Slovenská advokátska komora

Vás pozývajú na

Týždenný seminár o americkom práve

pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov

ONLINE

4. – 9. decembra 2020

Už jedenásty rok prinášame členom SAK možnosť zúčastniť sa na seminári, ktorého cieľom je  predstaviť americký právny a podnikateľský systém, ako aj možnosť nadviazať nové kontakty so slovenskými, českými a americkými kolegami. Lektori sa budú venovať praktickým otázkam výkonu povolania, pomôžu prehĺbiť znalosti a schopnosti týkajúce sa riešenia sporov, právneho poradenstva a manažmentu advokátskej kancelárie. Prednášky zabezpečujú skúsení lektori John Marshall Law School, advokáti, sudcovia a ďalší odborníci z praxe. Súčasťou programu budú interaktívne časti výuky a networking.

Podmienkou účasti je znalosť anglického jazyka. Seminár bude prebiehať v angličtine a po jeho absolvovaní dostanú účastníci certifikát. Maximálny počet účastníkov je 20.

S ohľadom na aktuálne okolnosti bude po prvýkrát podujatie prebiehať online formou. Prvý deň (piatok) sa uskutoční zoznamovací večer v kratšom čase od 18:00 do 20:00. Seminár sa ďalšie dni bude konať v rozmedzí od 15:00 do 20:30 hod., v pracovné dni bude čas závisieť od výberu  z alternatívnej ponuky prednášok/workshopov.

Registračný poplatok: 1000 KČ (cca 36 EUR)

Registračný poplatok sa platí až po potvrdení účasti Českej advokátskej komore na základe vyplnenia záväznej prihlášky.

Váš záujem o účasť na seminári prosíme potvrdiť e-mailom na adresu chladekova@sak.sk.

Termín doručenia prihlášok: 20. novembra 2020

Bližšie informácie Vám poskytne odbor medzinárodných vzťahov Slovenskej advokátskej komory (chladekova@sak.sk).

Program

Prihláška