Pozvánka na prvé tematické stretnutie so zástupcami Predsedníctva SAK

Pozvánka na prvé tematické stretnutie so zástupcami Predsedníctva SAK

Zdroj: SAK, z dňa 27.1.2021

Komora každoročne organizuje regionálne stretnutia členov predsedníctva s advokátmi, v tomto roku to však vzhľadom na epidemiologickú situáciu nie je možné. Stretnutia budú nahradené elektronickou formou on-line na platforme Webex. Budú prebiehať každé dva týždne so zameraním na jednu z oblasti činností komory.

Prvé stretnutie bude venované odpočtu činností v oblasti vzdelávania advokátov a advokátskych koncipientov za funkčné obdobie predsedníctva SAK 2017-2021.

Prvé tematické stretnutie s advokátmi
Téma: Vzdelávanie advokátov a advokátskych koncipientov
dátum: 1. február 2021 , čas: 14:00 - 15:30


Link na prihlásenie:

sak.sk

Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude doručená na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške správa o zaregistrovaní na stretnutie.  Po uzávierke prihlášok bude všetkým prihláseným účastníkom doručený LINK na registráciu z adresy messenger@webex.sk. Po kliknutí na link sa otvorí program Cisco Webex, v ktorom sa zaregistrujete: vyplníte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. LINK k pripojeniu  online bude aktívny v deň uskutočnenia stretnutia cca 30 minút pred začiatkom. Na podujatie sa pripojíte kliknutím na ikonku JOIN.

V priebehu stretnutia bude možné klásť predsedníctvu otázky. Stretnutie bude nahrávané a záznam bude advokátom k dispozícii.


Stretnutia budú prebiehať každé dva týždne so zameraním na jednu z tém:

1. februára 2021 – Prvé tematické stretnutie s advokátmi Téma: Vzdelávanie advokátov a advokátskych koncipientov

15. februára 2021 – Druhé tematické stretnutie s advokátmi Téma: Advokátske skúšky

1. marca 2021 – Tretie tematické stretnutie s advokátmi Téma: Komunikácia Slovenskej advokátskej komory

15. marca 2021 – Štvrté stretnutie s advokátmi Téma: Advokátske preukazy

29. marca 2021 – Piate stretnutie s advokátmi Téma: Ochrana osobných údajov

19. apríla 2021 – Šieste stretnutie s advokátmi (odstup 3 týždne, sú tam veľkonočné sviatky) Téma: Regionálne pôsobenie Slovenskej advokátskej komory