Výsledky publikačnej súťaže za rok 2020

Výsledky publikačnej súťaže za rok 2020

Zdroj: SAK, z dňa 28.1.2021
Redakčná rada Bulletinu slovenskej advokácie v spolupráci s predsedníctvom SAK vyhlásila v januári 2020 IX. ročník publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie. Súťaž je určená pre študentov právnických fakúlt, advokátskych koncipientov a mladých advokátov do 35 rokov. Témy si účastníci volia sami, podmienkou je ich aktuálnosť. Víťazné príspevky sú honorované aj finančne (1. miesto 700 eur, 2. miesto 500 eur a 3. miesto 300 eur).


Porota zložená z členov redakčnej rady BSA vyhodnotila príspevky doručené redakcii a publikované v roku 2020. A veru, mala z čoho vyberať. Do publikačnej súťaže sa zapojilo 22 prispievateľov.

1. miesto získal JUDr. Ján Neszméry za príspevok Ochrana informácií z trestného konania a následky ich únikov.

Na 2. mieste sa umiestnil s veľmi aktuálnym príspevkom Koronavírus a jeho vplyv na pracovnoprávne vzťahy JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M.

3. miesto rozdelila porota medzi dvoch autorov: Mgr. Dominika Fabiana za príspevok Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany proti zbytočným prieťahom v súdnom konaní a JUDr. Petra Gabrika za príspevok Vyporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa, žiaľ, na prahu roka 2021 nekonalo tradičné novoročné stretnutie právnikov, ktorému v kalendári aktivít komory dosiaľ patrilo pevné miesto. Vždy bolo platformou na odovzdávanie cien víťazom publikačnej súťaže. Výhercovia preto dostali dekréty poštou a finančné odmeny im komora poukázala na ich osobné účty.

Musíme len dúfať, že situácia sa upokojí a nadchádzajúce obdobie bude viac priať osobným stretnutiam.