Zástupcovia SAK sa boli rozlúčiť s odchádzajúcim generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zástupcovia SAK sa boli rozlúčiť s odchádzajúcim generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zdroj: SAK, z dňa 29.1.2021

Slovenská advokátska komora a Zbor väzenskej a justičnej stráže majú a mali vždy korektné vzťahy a dobrú profesnú spoluprácu. Generál Milan Ivan bol na čele zboru viac ako 6 rokov. Predseda SAK Viliam Karas, bývalý predseda a terajší člen predsedníctva Tomáš Borec a podpredseda Ondrej Laciak mu poďakovali za jeho osobný prístup a dobré vzťahy počas výkonu jeho funkcie, ako aj za realizáciu spoločných projektov s komorou – napríklad vzdelávacie návštevy advokátskych koncipientov v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.

Na stretnutí otvorili aj tému opatrení pre vstup obhajcov do ústavov, ako aj už dlhšie diskutovanú tému umožnenia konzultácií obhajcu s klientom v ústave prostredníctvo elektronických prostriedkov.

Ondrej Laciak, podpredseda SAK: „V Českej republike už niekoľko mesiacov fungujú takzvané „obhajoby cez skype“. Ide o jednoduché riešenie, ktoré sa však už časom overilo ako funkčné. V situácii, kedy je vzhľadom na ochranu zdravia advokátov, príslušníkov zboru, aj samotných obvinených a odsúdených vhodné navštevovať ústavy čo najmenej, môže byť práve toto cestou na dostatočné zabezpečenie práva na obhajobu. Takáto forma je výhodná aj z hľadiska hospodárnosti, ak je napríklad obvinený v ústave vzdialenom stovky kilometrov.“

Končiaci generálny riaditeľ aj jeho námestník potvrdili, že túto otázku posudzujú a otvorili ju už aj s pani ministerkou spravodlivosti, technické riešenie je pripravené a predpokladajú, že vedenie zboru túto problematiku v krátkom čase vyrieši.

Zástupcovia komory informovali aj o iniciatíve SAK na zmenu Trestného poriadku v oblasti väzby. Táto iniciatíva smeruje skôr k zmene zákonného rámca dôvodov a trvania väzby, nie samotných podmienok v jej výkone.

Vedenie ZVJS však informovalo, že v legislatívnom pláne vlády na tento rok je aj novelizácia zákona o výkone väzby a o výkone trestu odňatia slobody. Je aj snahou ZVJS, aby sa podmienky vo všetkých ústavoch postupne zlepšovali a zodpovedali Európskym štandardom.

Milan Ivan, generálny riaditeľ ZVJS: „Máme pripravený personál na moderné väzenstvo, a pri zabezpečovaní výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody sa prísne držíme zákonného rámca. Niektoré ústavy máme z hľadiska bezpečnosti a technickej vybavenosti modernizované, ale niektoré ústavy sú predovšetkým kvôli dlhodobému podfinancovaniu zboru stále z hľadiska vybavenosti na úrovni 70-80. rokov minulého storočia.“

Generálovi Ing. Milanovi Ivanovi končí služobný pomer, a tým aj jeho pôsobenie vo funkcii k 31.januáru 2021. Kto bude viesť zbor v nasledujúcom období je na rozhodnutí ministerky spravodlivosti SR Márii Kolíkovej.