Oznámenie o dočasnom pozastavení vydávania elektronických advokátskych preukazov

Oznámenie o dočasnom pozastavení vydávania elektronických advokátskych preukazov

Zdroj: SAK, z dňa 2.1.2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Dňa 29.12.2016 publikoval na svojej webovej stránke Národný bezpečnostný úrad SR nový, reštrukturalizovaný zoznam oprávnení, používaných pre vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, čím pristúpil k vydaniu novej verzie zoznamu oprávnení platnej od 01.01.2017 z dôvodu sprehľadnenia, zjednodušenia a zovšeobecnenia už existujúcich oprávnení.

 Keďže túto vopred neavizovanú zmenu musíme spolu s naším dodávateľom zakomponovať do nášho systému ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie spôsobené externými okolnosťami.

 Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov povinný uplatniť  výhradne novú verziu zoznamu oprávnení. Z uvedeného vyplýva, že po 1.1.2017 nesmú byť vydávané žiadne kvalifikované certifikáty (ďalej len ,,QmC“) s pôvodným číslom oprávnenia, ako boli uvedené v dovtedy platnom zozname mandátov, ktorý bol tiež uvedený na webovej stránke Národný bezpečnostný úrad SR.

 

Z týchto dôvodov je od 1.1.2017 dočasne zastavené vydávanie akýchkoľvek nových QmC, zároveň nie je možné realizovať akékoľvek obnovy QmC, t.j. pokusy o obnovu QmC budú automaticky odmietnuté, až do doby úpravy všetkých technických riešení, o čom Vás budeme bezprostredne informovať.