Slovenská advokátska komora gratuluje JUDr. Danielovi Lipšicovi, novozvolenému špeciálnemu prokurátorovi

Slovenská advokátska komora gratuluje JUDr. Danielovi Lipšicovi, novozvolenému špeciálnemu prokurátorovi

Zdroj: SAK, z dňa 6.2.2021

Predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas hneď po voľbe osobne zablahoželal novému špeciálnemu prokurátorovi, ktorým sa stal advokát JUDr. Daniel Lipšic. Ide o ďalšieho z radu viacerých našich kolegýň a kolegov, ktorí zastávajú dôležité verejné funkcie. Rovnako ako ostatným, aj jemu želáme, aby mu bohaté skúsenosti nadobudnuté v advokátskej praxi pomáhali pri zodpovednej službe spravodlivosti a spoločnému dobru.

          V trestnej politike naša spoločnosť čelila, a žiaľ stále čelí dvom nosným problémom.

Prvým je nízka dôvera ľudí, či sa trestné právo naozaj uplatňuje rovnako na všetkých. Či tu nie je kasta nedotknuteľných, ktorí si cez konexie dokážu vybaviť beztrestnosť. Na druhej strane bola verejnosť žiaľ konfrontovaná aj s prípadmi, keď ľudia, ktorí mali chrániť zákonnosť, boli podozriví z toho, že trestné právo zneužívali na vydieranie. Veríme, že ÚŠP bude miestom, kde v budúcnosti nepadne ani len tieň takýchto podozrení.


            Druhým vážnym problémom domácej právnej praxe je nadužívanie, resp. excesívne uplatňovanie trestného práva ako takého. Slovensko má v EÚ jedny z najprísnejších trestných sadzieb. Máme zlý zvyk komplikovanejšie problémy hneď riešiť sprísňovaním trestných sadzieb a rozširovaním skutkových podstát. Inštitúty trestného práva (väzba, ITP...) sa využívajú často s nesmiernou ľahkosťou, bez ohľadu na zásady primeranosti, a niekedy aj v oblastiach, kde by sa používať nemali vôbec.

           Novému špeciálnemu prokurátorovi úprimne želáme, aby sa naša krajina nasledujúce roky aj vďaka jeho skúsenostiam a mimoriadnemu talentu posunula v oboch týchto oblastiach vpred. Spolu s ním si úprimne želáme férovú trestnú politiku, ktorá nerozlišuje medzi „našimi“ ľuďmi a tými ostatnými, a ktorá je zároveň primeraná a pevne zakotvená v európskej právnej tradícií.