Po takmer dvoch rokoch od prijatej právnej úpravy má Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zvolenú predsedníčku.

Po takmer dvoch rokoch od prijatej právnej úpravy má Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zvolenú predsedníčku.

Zdroj: SAK, z dňa 8.2.2021

Predsedníctvo SAK gratuluje advokátke Mgr. Zuzane Dlugošovej (s pozastaveným výkonom praxe) k úspechu vo voľbe predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Želáme novej predsedníčke veľa úspechov pri budovaní nového úradu, ako aj pri následnom vedení jeho činnosti.

Foto: TASR/Pavol Zachar