Predseda SAK Viliam Karas navštívil v úrade generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Predseda SAK Viliam Karas navštívil v úrade generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Zdroj: SAK, z dňa 10.2.2021

Na stretnutí otvorili aj tému novej súdnej mapy.  Zhodli sa, že k tak rozsiahlej reforme je potrebná širokospektrálna diskusia na to, aby zmeny v justícii mohli byť prijaté s určitou mierou konsenzu. Bez širšej akceptácie reforma nemá šancu na to, aby bola v praxi úspešná, naopak premárni sa súčasný potenciál.

V. Karas: „Advokáti v súlade s právom každého na súdnu ochranu zastupujú záujmy svojich klientov - bežných ľudí a ich prístup k spravodlivosti.  Preto sa nás bytostne dotýka aj navrhovaná optimalizácia siete súdov (tzv. nová súdna mapa), ktorá síce sleduje dobrý úmysel, ale na jeho dosiahnutie bude potrebné omnoho viac otvorenej, odbornej a vecnej diskusie naprieč právnymi profesiami.


Správa bola zaslaná aj médiám.