Pozvánka na druhé tematické stretnutie so zástupcami Predsedníctva SAK

Pozvánka na druhé tematické stretnutie so zástupcami Predsedníctva SAK

Zdroj: SAK, z dňa 10.2.2021

Pozvánka na druhé tematické stretnutie so zástupcami Predsedníctva SAK k téme advokátskych skúšok a na stretnutie  k téme Rekodifikácia práva obchodných spoločností.

Ktorý skúšobný senát je najprísnejší? Predlžuje komora umelo prax nedostupnosťou termínov skúšok? Viac o činnosti komory v oblasti organizácie a priebehu skúšok sa môžete dozvedieť už v pondelok 15. februára 2021. Na príhovor zástupcov predsedníctva plynule nadviaže predstavenie plánovaných zmien v práve obchodných spoločností Luciou Žitňanskou.

Druhé tematické stretnutie s advokátmi

Téma: Advokátske skúšky

a verejná diskusia na tému Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

dátum: 15. február 2021 , čas: 14:00 - 16:00

Komora každoročne organizuje regionálne stretnutia členov predsedníctva s advokátmi, v tomto roku to však vzhľadom na epidemiologickú situáciu nie je možné. Stretnutia budú nahradené elektronickou formou on-line na platforme Webex. Budú prebiehať každé dva týždne so zameraním na jednu z oblasti činností komory.

Druhé stretnutie bude venované odpočtu činností v oblasti advokátskych skúšok za funkčné obdobie predsedníctva SAK 2017-2021.

Link na prihlásenie: LINK

Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude doručená na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške správa o zaregistrovaní na stretnutie. Po uzávierke prihlášok bude všetkým prihláseným účastníkom doručený LINK na registráciu z adresy messenger@webex.sk. Po kliknutí na link sa otvorí program Cisco Webex, v ktorom sa zaregistrujete: vyplníte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. LINK k pripojeniu online bude aktívny v deň uskutočnenia stretnutia cca 30 minút pred začiatkom. Na podujatie sa pripojíte kliknutím na ikonku JOIN.

V priebehu stretnutia bude možné klásť predsedníctvu otázky. Stretnutie bude nahrávané a záznam bude advokátom k dispozícii.

O ďalších termínoch a témach Tematických stretnutí Predsedníctva SAK s advokátmi vás budeme včas informovať.