Čo bude so svedkami kajúcnikmi?

Čo bude so svedkami kajúcnikmi?

Zdroj: SAK, z dňa 15.3.2017

(05.03.2017; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 7/13; Dalibor Skladan / Stanka Kováčik, Michal Farkašovský)

Stanka Kováčik, moderátorka:

"Verdikt Najvyššieho súdu vo vzťahu k zločineckej skupine Sýkorovcov môže mať v budúcnosti vplyv na celú súdnu prax."

Michal Farkašovský, moderátor:

"Senát pod vedením Štefana Harabina zrušil tri doživotné tresty a Špecializovanému trestnému súdu vytkol viacero vecí. Napríklad aj to, ako sa vysporiadala s otázkou takzvaných svedkov kajúcnikov."

Dalibor Skladan, redaktor:

"Termín kajúcnik nie je v slovenskej právnej praxi nový pojem. Mnohí advokáti už dlhodobo spochybňujú svedkov, ktorí sa rozhodli spolupracovať s políciou a prokuratúrou, aby vypovedali proti bývalým kumpánom s vidinou odloženia či skrátenia vlastného trestu. Najvyšší súd to pred mesiacom v svojom rozhodnutí povedal celkom jasne. Výstižne to zhrnul obhajca údajného bossa zločineckej skupiny, ktorému Najvyšší súd zrušil doživotný trest a jeho kauzu vrátil na prvostupňový súd."

Marek Para, obhajca Róberta Lališa:

"Zákon neohraničuje, kedy sa môže prokurátor rozhodnúť spolupracovať s určitou osobou, tá osoba môže mať do toho času veľmi rozsiahly prístup ku všetkým dôkazom."

Dalibor Skladan:

"A je tu ešte jeden problém."

Marek Para:

"Výhody, ktoré sú týmto osobám poskytované, musia byť podrobené skúmaniu a to z toho pohľadu, či tá morálnosť tej spolupráce je na takej úrovni, že pokryje celú v podstate nemorálnosť ich predchádzajúceho konania."

Dalibor Skladan:

"Aj ďalší členovia advokátskej obce sa postupne oboznamujú s verdiktom."

Ondrej Mularčík, Slovenská advokátska komora:

"Uvítali takéto detailné rozhodnutie vo vzťahu k svedkom kajúcnikom."

Dalibor Skladan:

"Podľa člena predsedníctva advokátskej komory rozsudok Najvyššieho súdu veľmi detailne rozoberá ostatné dôkazy v porovnaní s výpoveďou kajúcnikov, čo sa dosiaľ nestalo."

Ondrej Mularčík:

"Kajúcnici na Slovensku bezmedzne môžu klamať, a ich svedectvo je považované za vierohodné. Ale v súvislosti s ostatnými dôkazmi bolo preukázané, že naozaj veľakrát klamú, účelovo na svoj prospech."

Dalibor Skladan:

"Expertka na trestné právo si nemyslí, že by verdikt spustil lavínu a viedol k obnove starých procesov, kde bola vina obžalovaným dokázaná najmä na základe výpovede takýchto svedkov."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, PF UK:

"V zmysle práva slovenského právneho poriadku judikáty v zásade nie sú záväzné. Tiež nemôžu platiť retroaktívne."

Ondrej Mularčík:

"Nespĺňa to zatiaľ kritériá judikátu, ale určite je to veľmi inšpiratívne a treba povedať, že vychádza z judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva."

Dalibor Skladan:

"Podľa expertky však existuje vysoká pravdepodobnosť, že súdy budú na toto rozhodnutie prihliadať a celkom určite sa naň budú odvolávať advokáti vo svojich záverečných rečiach."

Lucia Kurilovská:

"Výraznou mierou ovplyvní rozhodovaciu činnosť súdov."

Dalibor Skladan:

"Odborníci sa zhodujú, že súdy zrejme zvolia v takýchto prípadoch individuálny prístup, pretože nie každý kajúcnik musí byť klamár."