SAK vydala knihu o histórii advokátskych komôr na Slovensku

SAK vydala knihu o histórii advokátskych komôr na Slovensku

Zdroj: SAK, z dňa 11.7.2018

Slovenská advokátska komora v snahe priblížiť históriu advokácie nielen advokátom, ale aj širokej verejnosti, už dlhší čas vydáva viacero knižných publikácií, resp. ich vydanie podporuje.

Dňa 21. júna 2018 slávnostne uviedla do života knihu Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1947, ktorú vydala vo vydavateľstve SAV Veda. Bližšie o tejto slávnostnej udalosti si prečítate v Bulletine slovenskej advokácie 7-8/2018.

Knihu je možné si kúpiť za cenu 30 eur a pre advokátov a advokátskych koncipientov za zvýhodnenú cenu 24 eur. V prípade záujmu prosíme vyplniť priloženú objednávku a poslať ju na e-mail ondrisova@sak.sk

 

Objednávka

Objednávka (pre advokátov a koncipientov)