Prieskum SAK o využívaní rozhodcovského konania v právnej praxi.

Prieskum SAK o využívaní rozhodcovského konania v právnej praxi.

Zdroj: SAK, z dňa 17.3.2021

Slovenská advokátska komora uskutočnila vo februári prieskum o využívaní rozhodcovského konania v právnej praxi. Podľa výsledkov prieskumu 43% respondentov uviedlo, že v posledných troch rokoch odporučili klientovi použitie rozhodcovskej doložky v domácom obchodnom vzťahu, a podobný počet (40%) aj v medzinárodnom obchodnom vzťahu.

Zo stálych rozhodcovských súdov advokátky a advokáti najčastejšie (60%) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SAK. V tretine prípadov (32 %) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SOPK, zvyšok tvorili iné súdy.

V prípade odporúčania pravidiel RS SAK respondenti ako najčastejší dôvod voľby uviedli skutočnosť, že RS SAK považujú za najtransparentnejší stály rozhodcovský súd na Slovensku, prípadne mali zlé skúsenosti s inými domácimi platformami.

Zo zahraničných arbitrážnych inštitúcií dominovalo využívanie pravidiel podľa ICC (49%) a VIAC (19%).

Prieskum bol uskutočnený medzi advokátkami a advokátmi, anonymný dotazník vyplnilo takmer sto respondentov. Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do prieskumu a tiež za zaslanie viacerých inšpiratívnych pozorovaní a komentárov.

Galéria