Predseda SAK navštívil nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

Predseda SAK navštívil nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zdroj: SAK, z dňa 23.3.2021

Predseda SAK Viliam Karas a podpredseda Ondrej Laciak boli navštíviť nového Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Róberta Mudrončeka. Prvou témou rozhovoru boli možnosti zabezpečenia porady obvinených a odsúdených s obhajcami prostredníctvom elektronických prostriedkov. V Čechách už elektronické obhajoby fungujú takmer rok a majú s nimi dobré skúsenosti. U nás ich spusteniu bránia viaceré prekážky, predovšetkým legislatívne. Zástupcovia inštitúcií sa dohodli na vzájomnej podpore a spolupráci pri snahe o ich odstránenie a spustenie tohto projektu. Druhou témou bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby. ZVJS informovalo SAK, že v ústavoch je zabezpečený systém starostlivosti o osoby pozitívne testované na COVID-19, jediné čím nedisponujú, je možnosť napojenia na pľúcnu ventiláciu, pretože okrem samostatného zariadenia je nevyhnutná včasná dostupnosť laboratórnej diagnostiky a taktiež si vyžaduje špecializovaný personál, ktorého je celkovo nedostatok.  Ako tretiu tému otvorili možnosť zmien podmienok väzby, ako aj podmienok pri samotnom výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody. Na MS SR sú momentálne zriadené dve  pracovné skupiny, jedna na zmenu Trestného zákona a Trestného poriadku a druhá na zmenu zákona o výkone väzby a zákona o výkone trestu odňatia slobody.  Zhodli sa na vzájomnej podpore cieľov zmeny v trestnej politike štátu smerom k väčšiemu uplatňovaniu nástrojov restoratívnej justície.