Generálny prokurátor: Obvinenie advokátky pre výkon jej povolania je nezákonné

Generálny prokurátor: Obvinenie advokátky pre výkon jej povolania je nezákonné

Zdroj: SAK, z dňa 26.3.2021

SAK víta rozhodnutie generálneho prokurátora v prípade obvinenej advokátky A.Ž. Podľa SAK advokátka bola obvinená iba preto, že vykonávala svoje povolanie.

Slovenskej advokátskej komore bolo od advokátky A.Ž. doručené uznesenie generálneho prokurátora, podľa ktorého došlo pri jej obvinení k porušeniu zákona. Komora bola o tejto skutočnosti informovaná v rámci výkonu svojich kompetencií pri rozhodovaní o možnom pozastavení činnosti advokátky z dôvodu trestného stíhania.

Prípad súvisí s mediálne známou kauzou, v rámci ktorej bola advokátka obvinená z marenia spravodlivosti, resp. z vydierania. Z uznesenia generálneho prokurátora vyplýva, že jej obvinenie a postup, ktorý obvineniu predchádzal, bol nezákonný. Slovenská advokátska komora upozorňuje na tento prípad z dôvodu, že advokátka bola obvinená iba pre to, že vykonávala svoje povolanie advokáta. Generálny prokurátor v tejto súvislosti poukázal aj na konštatovanie sudcu pre prípravné konania, ktorý pri rozhodovaní obvinených o väzobnom stíhaní uviedol, že konanie obvinenej advokátky nenapĺňa znaky trestného činu, a to so zdôraznením, že „výkon advokácie si nemožno zamieňať s páchaním trestného činu“.

Slovenská advokátska komora víta, že v tomto prípade došlo napriek úvodnému excesívnemu použitiu mocenských prostriedkov štátu ku korekcii právneho stavu. Napriek tomu považujeme za našu povinnosť opakovane poukázať na to, že stotožňovanie činnosti advokáta s trestnou činnosťou jeho/jej klientov sa objavuje ako mýtus nielen medzi laickou verejnosťou, ale žiaľ takéto skreslené chápanie advokácie ovplyvňuje aj v prax orgánov činných v trestnom konaní. Takéto postupy sú vážnym zásahom do nezávislosti advokácie a tým aj práva na dostupnú právnu pomoc a ako také ich považujeme za neakceptovateľné v právnom štáte.

SAK na tento prípad upozorňuje aj v kontexte obdobných podozrení z trestného stíhania advokátov za poskytovanie právnych služieb v Českej republike. SAK touto cestou vyjadruje kolegom z Českej advokátskej komory svoju podporu a solidaritu vo veci ochrany nezávislosti advokácie.

Zároveň na tento prípad poukazujeme aj v súvislosti s našim nedávnym vyhlásením vo veci podozrení zo závažného porušovania princípov právneho štátu v oblasti trestného práva.

Správa bola zaslaná ako tlačová správa aj médiám.