stanovisko: SAK vyzýva na zodpovedný prístup ku kandidátom na sudcov ÚS

stanovisko: SAK vyzýva na zodpovedný prístup ku kandidátom na sudcov ÚS

Zdroj: SAK, z dňa 30.1.2019

Slovenská advokátska komora pozorne sleduje vývoj spojený s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Oceňujeme dôstojný priebeh verejného vypočúvania kandidátov a veríme, že tento proces bude plynulo pokračovať ďalej na úrovni pléna Národnej rady SR i prezidenta SR. Včasné zvolenie a vymenovanie sudcov a zabezpečenie podľa možnosti kompletného zloženia Ústavného súdu je nevyhnutnou podmienkou zachovania a rozvoja účinného systému ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Slovenská advokátska komora sa aj preto zodpovedne zapojila do procesu výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Využili sme svoje právo a nominovali viacerých kandidátov/kandidátky či už z radov právnych praktikov, akademickej obce, alebo priamo justičného prostredia. Za SAK boli nominované osobnosti právneho života, ktoré spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcie sudcov Ústavného súdu SR, v odborných kruhoch požívajú vysoké renomé a pre túto inštitúciu, ako aj samotnú ochranu základných práv a slobôd na Slovensku, by boli prínosom.

V tejto súvislosti vyslovujeme želanie, aby sa ku všetkým kandidátom pristupovalo vecne, objektívne, na základe faktov, a nie na základe rozličných zjednodušených a povrchných hodnotení. Za SAK v tejto súvislosti vyslovujeme poľutovanie nad tým, že sa vo verejnej diskusii objavili aj tendencie znevažovať kandidátov napríklad na základe toho, kto boli v minulosti ich klienti v rámci advokátskej praxe. Takýto prístup je popretím jedného zo základných práv na právne zastúpenie a nezodpovedá vážnosti, ktorá by celému procesu voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu mala patriť.