Stanovisko SAK k novele zákona o advokácii

Stanovisko SAK k novele zákona o advokácii

Zdroj: SAK, z dňa 31.1.2019

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o advokácii s retroaktívne stanovenou účinnosťou. Schválená novela vytvára právny zmätok a je v priamom rozpore so znením zákona o tvorbe právnych predpisov. Súhlasíme s názorom, že jediným ústavne konformným riešením je, aby prezident SR takýto zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie Národnej rade SR.

Pokiaľ ide o vecnú stránku, platí to, na čo v tejto veci otvorene a dlhodobo upozorňujeme: koncipientska prax a jej dĺžka je iba jedným z nástrojov udržiavania kvalitného štandardu právnych služieb, ale bez udržateľného a uspokojivého vyriešenia kvality vysokoškolského právnického vzdelávania, môže byť štandard v budúcnosti ohrozený.

Skrátenie koncipientskej praxe by malo za následok, že komora bude musieť vzdelávanie budúcich advokátov rozvrhnuté na päť rokov vtesnať do troch rokov. Tak ako zaznelo aj počas diskusie v pléne NRSR, pri skrátení praxe by bolo možné zvážiť prípadnú možnosť preverovania kvality vzdelania uchádzačov o advokátske povolanie už na začiatku ich koncipientskej prípravy, teda podobne, ako je to pri príprave napríklad  na povolanie sudcu alebo prokurátora, kde už uchádzači o post čakateľa prechádzajú prísnym a náročným výberovým konaním spolu s primeraným testovaním kvality advokátskych koncipientov v priebehu koncipientskej praxe.