Česká advokátska komora prvýkrát v histórii súťaže Právnik roku ocenila slovenského právnika

Česká advokátska komora prvýkrát v histórii súťaže Právnik roku ocenila slovenského právnika

Zdroj: SAK, z dňa 1.2.2019
Laureátom ceny v kategórii Ľudské práva a právo ústavné sa stal doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vysokoškolský pedagóg a sudca Ústavného súdu SR.  Za SAK pánovi docentovi srdečne gratulujeme!
Slávnostný galavečer pri príležitosti 14. výročia odovzdávania ocenení Právník roku usporiadala  Česká advokátska komora a mediálna a vzdelávacia skupina epravo.cz 1.februára 2019 v Prahe. V súťažnom ročníku 2018 si ocenenie odnieslo celkovo 11 osobností práva v siedmich odborných (občianske právo, trestné právo, finančné právo, správne právo, pracovné právo, právo informačných technológií, ľudské práva a právo ústavné), a troch špeciálnych kategóriách(Pro bono, Talent roku a Právnická sieň slávy). O víťazoch súťaže Právník roku 2018 rozhodovalo celkom desať porotcov z celého spektra právnických profesií. Laureáti si sklenené plastiky svätého Yva, patróna právnických profesií, prevzali na prestížnom podujatí pred zrakmi takmer 2000 divákov.