SAK vyzýva na rešpektovanie Ústavy SR pri zákone o advokácii

SAK vyzýva na rešpektovanie Ústavy SR pri zákone o advokácii

Zdroj: SAK, z dňa 8.2.2019

(Bratislava– 8. februára 2019) – Slovenská advokátska komora pozorne sleduje vývoj spojený s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Včasné zvolenie a vymenovanie sudcov a zabezpečenie kompletného zloženia ústavného súdu je nevyhnutnou podmienkou na zachovanie a rozvoj účinného systému ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Slovenská advokátska komora sa aj preto zodpovedne zapojila do procesu výberu a nominovali sme na kandidátov osobnosti právneho života, ktoré spĺňajú všetky predpoklady na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu SR, v odborných kruhoch požívajú vysoké renomé a pre túto inštitúciu, ako aj samotnú ochranu základných práv a slobôd, by boli prínosom.

Vyzývame týmto poslancov, aby k voľbe pristúpili zodpovedne a vybrali odborne a morálne kompetentných kandidátov tak, aby sme mali funkčný ústavný súd, ktorý bude schopný zabezpečiť všetky svoje úlohy v spoločnosti pri rozhodovaní a kontrole ústavnosti.

Pri téme ochrany ústavnosti pripomíname, že momentálne sa aj SAK nachádza v situácii, že bola prijatá novela zákona o advokácii so spätnou účinnosťou (schválená 31.januára s účinnosťou od 1. januára), čo je podľa nášho názoru zjavne protiústavné. V rovnakej veci už rozhodol Ústavný súd SR v roku 1996 v náleze PL ÚS 17/96, kde sa vyjadril, že spätné pôsobenie zákona nie je v súlade s ústavou a novela zákona ako celok bola vyhlásená za protiústavnú.  Princípom právneho štátu zodpovedajú iba také zákony, ktoré nepôsobia spätne. Veríme  preto, že všetci, vrátane poslancov NR SR a prezidenta SR, budú konať ústavne konformným spôsobom v súlade s Ústavou SR a nálezmi Ústavného súdu SR.

Upozorňujeme, že v prípade účinnosti tejto, podľa nášho názoru protiústavnej novely dôjde k vážnym problémom pri jej aplikácii.  Vzdelávací a skúšobný systém advokátskych koncipientov  je nastavený na obdobie piatich rokov a pri náhlej  nesystémovej zmene,  prakticky bez akéhokoľvek času  na prípravu personálnych a materiálno-technických kapacít, nebude možné administratívne zvládnuť všetky potrebné procesy v zmysle dvojmesačných zákonných lehôt, čo môže viesť k porušovaniu novovzniknutých práv na vykonanie advokátskych skúšok.