Predĺženie termínu splatnosti príspevku na činnosť SAK a príspevku do sociálneho fondu SAK za rok 2021 do 30. júna 2021

Predĺženie termínu splatnosti príspevku na činnosť SAK a príspevku do sociálneho fondu SAK za rok 2021 do 30. júna 2021

Zdroj: SAK, z dňa 13.4.2021
Vážené advokátky, vážení advokáti,

predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom riadnom zasadnutí 9.apríla 2021 uznesením č.78/9/2021 schválilo predĺženie termínu splatnosti

a)           príspevku na činnosť Slovenskej advokátskej komory za rok 2021 do 30. júna 2021.

b)          príspevku do sociálneho fondu za rok 2021 do 30. júna 2021.