Divadlo ako darček ku Dňu advokácie 2021

Divadlo ako darček ku Dňu advokácie 2021

Zdroj: SAK, z dňa 21.4.2021

Slovenská advokátska komora každoročne v apríli oslavuje Deň advokácie ako pripomienku prijatia zákona o slobodnej a samostatnej advokácii.

V tomto roku nie je možné usporiadať tradičné podujatia – ako Deň otvorených dverí, poskytovanie bezplatnej právnej pomoci, Galavečer či prednášky advokátov pre študentov stredných škôl. Aj napriek tomu by sme si chceli 31. výročie prijatia predpisu, ktorý umožnil výkon advokácie ako slobodného povolania, dôstojne pripomenúť. Hľadali sme možnosť ako Vám v dnešnej situácii poskytnúť možnosť prežiť kultúrny zážitok, preto sme sa dohodli so Slovenským národným divadlom a ponúkame Vám dve predstavenia, ktoré si môžete pozrieť z domu.Slovenská advokátska komora tak chce v tejto neľahkej situácii podporiť aj našu kultúru a fungovanie našej prvej divadelnej scény.

Vybrali sme pre Vás predstavenie BÁL na motívy próz Boženy Slančíkovej –Timravy, ako aj predstavenie dotýkajúce sa advokácie – MILADA.
Predstavenia budete mať k dispozícii v dňoch 21 - 26. apríl 2021 a kedykoľvek v týchto dňoch si ich môžete pozrieť.


BÁL a MILADA

Inscenácia Bál je skvelou dramatizáciou próz výbornej pozorovateľky drsných ľudských osudov Boženy Slančíkovej –Timravy, ktorá v človeku odhalí aj nesentimentálne dobro. V jej pestrom svete sa mieša groteskná škaredosť s prostou malebnosťou; najhlbšie zúfalstvo sa odohráva na pozadí pokojnej idyly; živočíšnosť sa náhle zmocňuje tých najduchovnejších a tí najzverskejší sú neočakávane prežiarení lúčom ľudskosti.Ako bonus ponúkame divákom záznam inscenácie MILADA o osude Milady Horákovej. Ide o inscenáciu, ktorej partnerom a podporovateľom je Nadácia Slovenskej advokácie a aj viaceré advokátske kancelárie. Predstavenie ponúkame ako bonus s tým, že nahrávka je robená ako technický záznam, nemá teda kvalitu ako predstavenie Bál. Veríme však, že aj napriek tomu sa vám táto dráma aj z prostredia advokácie bude páčiť.

Link na predstavenia: https://vimeo.com/showcase/8381176
heslo: sndfgh527