Slovenská advokátska komora gratuluje zvolenému predsedovi Najvyššieho správneho súdu Pavlovi Naďovi

Slovenská advokátska komora gratuluje zvolenému predsedovi Najvyššieho správneho súdu Pavlovi Naďovi

Zdroj: SAK, z dňa 26.4.2021

Slovenská advokátska komora víta zriadenie Najvyššieho správneho súdu ako inštitúcie, ktorá by mala urýchliť a zefektívniť rozhodovanie v oblasti správneho práva, vrátane prieskumu kasačných sťažností voči druhostupňovým rozhodnutiam disciplinárnych senátov SAK.

Sme radi, že na jeho čelo bol zvolený kandidát, ktorý má dlhoročné skúsenosti, nielen ako sudca, ale aj ako advokát. Jednohlasné zvolenie všetkými prítomnými členmi súdnej rady zároveň dáva pánovi Naďovi vysokú legitimitu a veľkú mieru dôvery v jeho osobu.

Predseda SAK Viliam Karas telefonicky zagratuloval novozvolenému predsedovi novovznikajúcej inštitúcie – Najvyššieho správneho súdu.

FOTO: TASR