Pozvánka na interaktívny on-line seminár Uplatňovanie práva EÚ v oblasti antidiskriminácie

Pozvánka na interaktívny on-line seminár Uplatňovanie práva EÚ v oblasti antidiskriminácie

Zdroj: SAK, z dňa 14.5.2021

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou vás pozýva na interaktívny on-line seminár na tému

Uplatňovanie práva EÚ v oblasti antidiskriminácie

24. júna 2021, 09:00-15:30
25. júna 2021, 09:00-12:45

Cieľom seminára je umožniť účastníkom pochopiť a správne uplatňovať antidiskriminačnú legislatívu EÚ vo vnútroštátnych konaniach. Dôraz sa bude klásť na praktické uplatňovanie dvoch antidiskriminačných smerníc (2000/43/ES a 2000/78/ES). Diskusia sa ďalej zameria na aktuálne problémy v tejto oblasti. Interakcia medzi účastníkmi bude podporená diskusiami a pracovnými skupinami, ktoré si vyžadujú aktívnu účasť.


Na platforme Zoom budú použité najprísnejšie nastavenia zabezpečenia. Budete sa môcť aktívne zúčastniť a okamžite a priamo komunikovať s rečníkmi a ďalšími účastníkmi, ako aj zaradiť sa do pracovných skupín a pracovať na prípadových štúdiách.

Prednášajúci: 

• Marjolein van den Brink, prednášajúca, Univerzita Utrecht

• Miroslav Chlipala, advokát, Bukovinský & Chlipala, Bratislava

• Daniël Cuypers, profesor pracovného a antidiskriminačného práva, Univerzita Antverpy

• Andrea Erdösová, docentka, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava

• Lucia Mokrá, docentka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

• Petr Polák, starší právny poradca, Kancelária verejného ochrancu práv, Brno

• Jacob Sand, partner, Gorrissen Federspiel, Aarhus

 

Témy:

• Kľúčové pojmy: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie

• Dôkazné bremeno

• Úloha Charty základných práv EÚ

• Primerané prispôsobenia pre osoby so zdravotným postihnutím

• Náboženská diskriminácia na pracovisku

• Práva LGBTIQ

• Prejavy nenávisti

• Umelá inteligencia

 

Prihláška:

Registrovať sa na podujatie môžete bezplatne po prihlásení do privátnej sekcie na stránkach www.sak.sk v časti Pre členov – Vzdelávanie a podujatia. Počet miest je obmedzený – pre účastníkov zo SAK je rezervovaných 20 miest. Rozhoduje termín podania prihlášky.

Dátum uzávierky prihlášok: 10. 6. 2021   

Kontakt:  Mgr. Lucia Strečanská, strecanska@sak.sk

 

Podrobný program nájdete v prílohe:         Uplatňovanie práva EÚ v oblasti antidiskriminácie