Rokovanie s predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Rokovanie s predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Zdroj: SAK, z dňa 28.4.2021

Predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas sa stretol s predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jánom Mrvom.

Na stretnutí otvorili spoločné témy týkajúce sa legislatívnych aktivít do budúcna, možnosti užšej spolupráce a integrácie systémov a služieb ÚGKK, ako aj možnosti pre advokátov nahliadať do katastrálneho operátu na celom Slovensku z jedného miesta, digitalizácia zbierky listín a diskusia o možnosti nahliadania do nej. Zhovárali sa taktiež o problematike pokútnictva, teda neoprávneného poskytovania právnych služieb, ku ktorému dochádza v súvislosti s prevodmi nehnuteľností.

Stretnutia za SAK sa okrem predsedu zúčastnil aj podpredseda Ján Kutan a tajomník Andrej Popovec. Za ÚGKK boli okrem predsedu prítomní podpredseda Vladimír Raškovič, riaditeľka legislatívno - právneho oboru Odeta Poldaufová.

 Predsedovia sa dohodli na zavedení pravidelných pracovných stretnutí zameraných na spoločné témy.