Nové predsedníčky Revíznej komisie a Odvolacej disciplinárnej komisie SAK

Nové predsedníčky Revíznej komisie a Odvolacej disciplinárnej komisie SAK

Zdroj: SAK, z dňa 18.6.2021

Tento týždeň sa konali prvé zasadnutia novozvolených orgánov Revízna komisia a Odvolacia disciplinárna komisia SAK. Tieto orgány si na svojom prvom zasadnutí zvolili svojich predsedov.

Predsedníčkou Revíznej komisie sa stala Zuzana Ondrejková a predsedníčkou Odvolacej disciplinárnej komisie sa stala Andrea Havelková.

Predsedníctvo komory zasadalo hneď v piatok 11. júna 2021 po skončení Konferencie advokátov a zvolilo si predsedu Viliama Karasa. Podpredsedami SAK sa stali: Magdaléna Hromcová, Ondrej Laciak a Martin Puchalla.

Prvé zasadnutie disciplinárnej komisie SAK spojené s voľbou jeho predsedu je naplánované na nasledujúci týždeň.

V zložení orgánov SAK došlo ešte k jednej zmene: Tomáš Borec sa vzdal svojho členstva v Odvolacej disciplinárnej komisii a na jeho miesto nastupuje Ambróz Motyka.