Za predsedu Slovenskej advokátskej komory bol opätovne zvolený Viliam Karas

Za predsedu Slovenskej advokátskej komory bol opätovne zvolený Viliam Karas

Zdroj: SAK, z dňa 14.6.2021
 Dňa 11.6.2021 sa konala v bratislavskej Inchebe Konferencia advokátov, najväčšie zhromaždenie členov Slovenskej advokátskej komory (SAK) a zároveň najvyšší orgán tejto stavovskej organizácie. Konferencia sa konala hybridnou formou, advokáti sa mohli zúčastniť osobne v mieste konania, ako aj dištančne – prostredníctvom počítača cez internet. Zúčastnilo sa na nej 1138 advokátov z celého Slovenska.

Na konferencii odzneli správy o činnosti jednotlivých orgánov SAK a boli odhlasované zmeny advokátskych predpisov.

Dôležitou súčasťou Konferencie boli voľby do orgánov SAK. Predsedníctvo SAK tvorí 9 členov a 3 náhradníci. Volia si ich zástupcovia z radov advokátov raz za 4 roky práve na Konferencii advokátov. Následne si členovia predsedníctva spomedzi seba na prvom zasadnutí predsedníctva, ktoré sa konalo bezprostredne po ukončení konferencie, vybrali predsedu. Novým predsedom SAK sa jednomyselne stal JUDr. Viliam Karas, PhD. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, kedy na tomto poste vymenil Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie.

JUDr. Viliam Karas: „Som veľmi rád, že som dostal dôveru a môžem pokračovať v rozrobenej práci. Dnes sme svedkami rozvratu inštitúcií, rozvratu procesov a straty dôvery v inštitúcie garantujúce právny štát. Poctivým riešením je návrat ku koreňom, k zmyslu a étosu, ktoré jednotlivé inštitúcie a štátne orgány majú reprezentovať. Rovnako je potrebná hlboká a intenzívna spolupráca všetkých inštitúcií založená na vysokej miere rešpektu a vzájomnej dôvery. Práve posilnenie étosu advokácie a budovanie spolupráce sú mojimi prioritami. Pri ich napĺňaní dúfam, že budem mať podporu advokátskeho stavu. Je dôležité, aby od nás zaznieval silný a v zásadných veciach jednotný hlas.“

Členovia SAK si zvolili aj nových členov Revíznej a Disciplinárnej komisie  a Odvolacej disciplinárnej komisie SAK. Aj tieto orgány si na prvom zasadnutí zvolia svojich predsedov.

Výsledky volieb sú v prílohách tejto správy.

 


Galéria