Postup výmeny preukazu Starcos 3.7 do 7. augusta 2021

Postup výmeny preukazu Starcos 3.7 do 7. augusta 2021

Zdroj: SAK, z dňa 8.7.2021

Z dôvodu spomalenia servera nášho dodávateľa Vám prikladám linku na stiahnutie aktuálnej verzie I.CA SecureStore (6.10.0) pre počítače s 32bit WIndows KLIKNITE TU a pre počítače s 64bit Windows KLIKNITE TU .

Ako zistím ktorým typom elektronického preukazu advokáta disponujem?

Na zadnej strane preukazu v poli určenom na vlastnoručný podpis:

a) nemáte uvedený žiaden text – je to preukaz staršieho typu Starcos 3.0

b) máte uvedený text „Starcos 3.5  - MacOS / Windows / Linux“ – vyššie opísaná obmena preukazov sa Vás netýka

ALEBO

prihlásením sa na elektronickú platformu prostredníctvom https://sakeu.sharepoint.com v spodnej časti stránky kliknutím na

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory rozhodlo o vyhotovení nových elektronických preukazov (ďalej len preukaz) všetkým advokátom, ktorých sa týka koniec certifikácie úložiska privátneho kľúča na preukaze typu Starcos 3.0 (v zmysle rozhodnutí prijatých NBÚ) ku dňu 7.8.2021. Tento typ elektronických preukazov bol komorou vydávaný v rokoch od 2015 do 2018 (vrátane). Novšieho typu preukazu s označením Starcos 3.5, sa uvedená výmena a koniec certifikácie „čipu“ aktuálne netýka.

V spolupráci s První certifikační autoritou a.s. komora nechala vyhotoviť advokátom, ktorí disponujú aktívnym mandátnym certifikátom uloženým na preukaze typu Starcos 3.0, nový preukaz typu Starcos 3.7, pri ktorých je certifikácia čipu  garantovaná na nasledujúcich 10 rokov. V súvislosti s uvedenou zmenou bol predsedníctvom prijatý aj nový dizajn preukazu tak, aby odrážal aktuálne potreby advokáta a znížil nutnosť výmeny samotného preukazu v prípade zmien spojených so zmenou výkonu advokácie, adresy sídla spoločnosti, a podobne..

Takto vyrobené nové preukazy budú advokátom odoslané s preddefinovaným PIN a PUK kódom, bez mandátnych certifikátov. Pre získanie certifikátu na nový preukaz nebude potrebné cestovať do Bratislavy, ani do Košíc, postačí požiadať o vydanie následných certifikátov tak, ako ste zvyknutý  v čase konca ich platnosti. To všetko je možné urobiť až v čase, kedy budete fyzicky disponovať novým preukazom.

Tieto bude odosielať komora na oznámenú adresu sídla advokátom s aktívnym výkonom advokácie, ktorí majú v čase platný mandátny certifikát na preukaze typu Starcos 3.0.

Podrobný postup, video návod a viac informácií bude komora zverejňovať postupne tu, na stránke SAK, v osobnej sekcii stránky, ako aj v informáciách adresovaných v mailovej podobe advokátom, ktorých sa uvedená výmena preukazov týka.

Ako zistím ktorým typom elektronického preukazu advokáta disponujem?

Na zadnej strane preukazu v poli určenom na vlastnoručný podpis:

a) nemáte uvedený žiaden text – je to preukaz staršieho typu Starcos 3.0

b) máte uvedený text „Starcos 3.5  - MacOS / Windows / Linux“ – vyššie opísaná obmena preukazov sa Vás netýka

Ako získam nový certifikát bez nutnosti cestovať do BA alebo do KE?

Prenos certifikátov z jedného nosiča na iný (tj. z jedného preukazu na druhý) nie je možný.  Bez nutnosti návštevy registračnej autority (ktorou je v danom prípade komora) je možné požiadať o vydanie následných certifikátov podobne, ako to robíte pri blížiacom sa skončení ich platnosti. Konkrétny postup nájdete v osobnej sekcii stránky SAK a tento bude súčasťou obsahu listinnej prílohy odosielanej spolu s novým preukazom.

Kedy budú nové elektronické preukazy advokátov Starcos 3.7 distribuované?

Dátum rozosielania nových preukazov sa odvíja od dodania týchto kariet z výroby. Predpokladané doručenie je pred koncom platnosti certifikácie kariet Starcos 3.0, aby ste mali priestor na uvedenie nového preukazu do prevádzky bez vytvorenia „hluchého obdobia“. Presný dátum odoslania budeme avizovať e-mailom.

Čo ak mi preukaz nebude doručený pred koncom certifikácie Starcos 3.0 alebo si ho prevezmem až po uvedenom termíne?

Ak novým elektronickým preukazom Starcos 3.7 nebudete disponovať do 7.8.2021, následné certifikáty Vám vieme vystaviť štandardne osobne v kancelárii SAK v Bratislave alebo v Regionálnej kancelárii SAK v Košiciach.

Čo mám s emailom od I.CA zo dňa 8.7.2021 „Upozornenie na končiacu platnosť QSCD“ robiť?

Momentálne o následné certifikáty prostredníctvom daného emailu nežiadajte. Váš aktuálny preukaz ak obsahuje platné certifikáty je funkčný a plne použiteľný do 7.8.2021 štandardne ako ste boli zvyknutý doteraz.

Musím sa dostaviť za účelom vystavenie nových certifikátov na novú kartu Starcos 3.7 osobne do kancelárie SAK?

Osobná návšteva SAK je nutná len v prípade, že ste kartu obdŕžali/prevzali po konci certifikácie kariet Starcos 3.0 tzn. po 7.8.2021. Rovnako ako sa budete musieť dostaviť v prípade, ak ste oproti naposledy využívaným certifikátom menili údaje v nich uvedené.

Mám certifikáty s platnosťou, ktorá mi končí po 7.8.2021 na preukaze typu Starcos 3.0, čo to pre mňa znamená?

Momentálne o následné certifikáty nežiadate. O nové certifikáty si požiadate cez email od I.CA po obdŕžaní nového preukazu Starcos 3.7.

Mám certifikáty s platnosťou, ktorá mi končí pred 7.8.2021, čo to pre mňa znamená?

Zvážte, ktorý variant Vám bude viacej vyhovovať:

A.     Žiadosť o následný certifikát podáte, načo Vám budú doručené nové certifikáty, ktoré si stiahnete na svoj aktuálny preukaz a budete ho do 7.8.2021 môcť štandardne používať. V tomto prípade si však po obdŕžaní nového preukazu Starcos 3.7 budete žiadosť o nové certifikáty podávať opätovne. Znamená to však len absolvovanie procesu podania žiadosti o následný certifikát dvakrát v priebehu necelého mesiaca.

B.     Žiadosť o následný certifikát nepodáte a budete čakať na doručenie novej karty. Ak Vám bude nový preukaz Starcos 3.7 doručený po konci platnosti Vašich certifikátov, štandardne sa dostavíte do kancelárie SAK buď v Bratislave alebo v Košiciach, kde Vám na novú kartu vystavíme nové certifikáty. Ak si nový preukaz Starcos 3.7 prevezmete pred koncom platnosti Vašich certifikátov, podáte si žiadosť o nový certifikát až potom a celý proces podania žiadosti oproti variantu A absolvujete len raz.

Budú nové elektronické preukazy Starcos 3.7 spoplatnené?

Pre advokátov, ktorí sú držiteľmi elektronického preukazu Starcos 3.0 a súčasne disponujú aktívnym certifikátom, budú náklady spojené s výrobou plne hladené komoru. K informáciám ohľadom preplácania poplatku za vystavenie nových certifikátov sledujte otázku „Budem musieť platiť za nové certifikáty na kartu Starcos 3.7?“.

Budem musieť platiť za nové certifikáty na kartu Starcos 3.7?

Ak ste držiteľom elektronického preukazu Starcos 3.0 a Vaše údaje v certifikátoch sú ku koncu platnosti Vašich aktívnych (respektíve posledných) certifikátov zhodné s údajmi vpisovanými do certifikátov vystavovaných na novú kartu Starcos 3.7, nové certifikáty platiť nebudete. V opačnom prípade, bude aplikovaný poplatok 35€, k jeho úhrade dostanete informácie pri vydávaní nových certifikátov.

Budú nové elektronické preukazy Starcos 3.7 použiteľné na MAC OS?

Preukazy Starcos 3.7 budú multiplatformové, tzn. použiteľné na operačných systémoch Windows, Linux aj Mac OS.