Preukaz advokáta - postup pri výmene preukazu po 7. auguste 2021

Preukaz advokáta - postup pri výmene preukazu po 7. auguste 2021

Zdroj: SAK, z dňa 10.8.2021

SAK nechala vyrobiť 2250 personifikovaných preukazov tým advokátom, ktorí mali aktívny (tj. platný) certifikát na type preukazu Starcos 3.0 a súčasne nahratú fotografiu na intranete stránky komory. Približne 50 advokátom bolo nutné vydať alternatívny preukaz advokáta z dôvodu, že neboli zaradení do procesu výroby preukazu, prípadne by im takýto nebol včas doručený v dôsledku ich cesty mimo SR. Migrácia na nové elektronické preukazy advokáta sa preto týkala približne 2300 advokátov.

Viac informácií k priebehu nájdete v Aktualitách v časti Postup výmeny preukazu Starcos 3.7 alebo na elektronickej platforme po prihlásení sa Vaším menom a heslom (meno.priezvisko@sak.cloud) na https://sakeu.sharepoint.com (kde sa nachádza aj možnosť overiť si, či sa Vás výmena preukazu týkala, alebo nie)

Rady ako máte postupovať v rôznych situáciách ak sa vás výmena preukazov týkala a ešte ho nemáte, alebo na ňom nemáte certifikáty:

1. Mám elektronický preukaz advokáta typu Starcos 3.0 a certifikátom skončila platnosť k 7.8.2021 a

a) nedisponujem novým preukazom typu Starcos 3.7

Váš preukaz sa pravdepodobne nachádza uložený na pošte. Dňa 4.8.2021 sme všetkým advokátom, ktorým sme odoslali nový preukaz a disponujeme ich osobným mobilným číslom (to číslo, ktoré bolo využívané pri konferencii advokátov 2021) zaslali v SMS správe podacie číslo zásielky, ktorú je možné sledovať prostredníctvom stránky pošty TU: https://tandt.posta.sk.  Ak číslom zásielky nedisponujete, kontaktujte komoru na podatelna@sak.sk a my Vám číslo zásielky poskytneme. Ako predmet mailu uveďte: Podacie číslo zásielky s preukazom Starcos 3.7

Nemali ste aktívne a teda ani platné certifikáty v čase. V takom prípade sme Vám nový preukaz nedali automaticky vyhotoviť. O skončení platnosti certifikátov Vám nebol doručený žiaden e-mail. Kontrolu viete urobiť pomocou aplikácie Secure Store, po vložení starého preukazu do čítačky kariet otvoríte túto aplikácie a v časti Osobné certifikáty zvolíte záložku s Vaším menom a priezviskom a najnovším dátumom. Otvoríte si informácie príslušné ku QCM Vaše meno a priezvisko (kliknutím) a v pravom náhľade v 4. riadku si prečítate, v akom rozmedzí platil Váš posledný kvalifikovaný certifikát (napr. od 15.5.2020 18:545:54 do 15.5.2021 15:54:54).

 • Máte záujem o nový preukaz – prihláste sa TU: https://sakeu.sharepoint.com kliknite na „Je potrebné môj preukaz vymeniť za Starcos 3.7“ a podajte žiadosť o výrobu pomocou „Mám záujem o vyhotovenie nového preukazu Starcos 3.7“.
 • Nemáte záujem o nový preukaz – komora však odporúča jeho vyhotovenie a následné vydanie certifikátov. Podania podpísané kvalifikovaným certifikátom z eID karty - Občianskeho preukazu nespĺňajú potrebné náležitosti v časti mandátneho oprávnenia advokáta prideleného NBÚ pod č. 1042

b) nový preukaz mi bol doručený po 7.8.2021 a podanie žiadosti o následný certifikát nebolo možné realizovať (pretože už nebola v čase splnená podmienka platných certifikátov, ku ktorým by bola žiadosť podaná)  ALEBO  nový preukaz mi bol doručený včas, ale nepodarilo sa mi podať žiadosť o následné certifikáty včas, korektne, resp. úspešne

K vyhotoveniu certifikátov bude potrebná návšteva komory v Bratislave, alebo regionálnej kancelárie SAK v Košiciach. Môžete prísť osobne, alebo splnomocniť 3. osobu (nemusí byť advokát). Plná moc musí byť úradne overená. So sebou je potrebné priniesť nový preukaz, doklad totožnosti (OP alebo PAS) a je potrebné poznať PIN na nový preukaz. V prípade splnomocnenca navyše overenú plnú moc a kópiu dokladu advokáta.

Pre návštevu komory v Bratislave:

 • Prostredníctvom stránky komory po prihlásení sa Vaším menom a heslom si viete zvoliť termín vydania nového certifikátu KLIKNUTÍM TU
 • Bez objednania v určených  dňoch prídete na komoru kedykoľvek v čase medzi 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 a my Vám vydáme nové certifikáty. Na vydávanie máme vyčlenené tri kolegyne, operátorky registračnej autority, tak, že čakaciu dobu podľa počtu odhadujeme max. na 30 min.

Dni vyhradené na vydanie certifikátov bez objednania:

 • streda 11.8.2021
 • štvrtok 19.8.2021
 • piatok 27.8.2021
 • utorok 31.8.2021
 • Neviete si rady s rezerváciou a v stanovených dňoch sa na komoru neviete dostaviť (ani nikoho splnomocniť) kontaktujte komoru na office@sak.sk s objasnením Vášho problému a my Vás nasmerujeme. Ako predmet mailu uveďte: Certifikáty na Starcos 3.7

Pre návštevu komory v Košiciach:

Telefonicky alebo e-mailom kontaktujte kolegynku Mgr. Alicu Turanovú v Košiciach, ktorá s Vami dohodne konkrétny termín vydania certifikátov. Mail: turanova@sak.sk Mobil: 0911 179 325

2. Máte DOČASNÝ elektronický preukaz advokáta typu Starcos 3.0

V prvom rade je potrebné overiť si, či v intranete stránky komory máte, alebo nemáte, vloženú Vašu fotografiu. Vložiť fotografiu do systému je možné po prihlásení sa na stránke komory pomocou Vášho mena a hesla KLIKNUTÍM TU

a) Fotografiu v systéme máte

 • na elektronickej platforme po prihlásení sa Vaším menom a heslom  (meno.priezvisko@sak.cloud) na https://sakeu.sharepoint.com kliknite na „Je potrebné môj preukaz vymeniť za Starcos 3.7“ a podajte žiadosť o výrobu pomocou „Mám záujem o vyhotovenie nového preukazu Starcos 3.7“.
 • Zašlite mail na certifikaty@sak.cloud s požiadavkou o vyhotovenie nového preukazu Starcos 3.7. Ako predmet mailu uveďte: Žiadosť o nový preukaz Starcos 3.7

b) Fotografiu v systéme nemáte

Na tomto mieste KLIKNITE TU nahrajte a uložte do systému vhodnú fotografiu (fotografia musí  zobrazovať skutočnú podobu tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. Musí     byť v jednom z formátov: BMP, PNG, JPEG, WBMP, GIF. A má  mať rozmery aspoň 360 x 420 pixelov čo zodpovedá približne 3cm x 3,5cm v rozlíšení 300dpi. V prípade, že pomer strán nesúhlasí s uvedenými rozmermi, bude fotografia automaticky orezaná.) Z kancelárie komory Vás budeme následne kontaktovať, že uvedenú fotografiu evidujeme a ak máte záujem o vyhotovenie nového preukazu, budete nasledovať pokyny z mailovej notifikácie. Tj. po kontrole údajov uvedené odsúhlasíte, alebo opravíte prípadné nezrovnalosti. 

3. Máte elektronický preukaz advokáta typu Starcos 3.5, ktorých sa aktuálne výmena netýkala, ale

a) Nemáte aktívne certifikáty a máte záujem o ich vydanie

K vyhotoveniu certifikátov bude potrebná návšteva komory v Bratislave, alebo regionálnej kancelárie v Košiciach. Môžete prísť osobne, alebo splnomocniť 3. osobu (nemusí byť advokát). Plná moc musí byť úradne overená. So sebou musíte priniesť nový preukaz, doklad totožnosti (OP alebo PAS) a je potrebné poznať PIN na preukaz. V prípade splnomocnenca navyše overenú Plnú moc a kópiu dokladu advokáta.

V takom prípade ide o situáciu, kedy ste si certifikát neobnovili online a za vydanie nových certifikátov v zmysle Uznesenia č. 6/8/2019 z 1. augusta 2019 o výške náhrad za administratívnu činnosť kancelárie SAK, komora za vydanie nových certifikátov účtuje advokátovi ich sumu vo výške 35€.

Pre návštevu komory v Bratislave:

 • Prostredníctvom stránky komory po prihlásení sa Vaším menom a heslom si viete zvoliť termín vydania nového certifikátu KLIKNUTÍM TU
 • Bez objednania v určených  dňoch prídete na komoru kedykoľvek v čase medzi 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 a my Vám vydáme nové certifikáty. Na vydávanie máme vyčlenené tri kolegyne, operátorky registračnej autority, tak, že čakaciu dobu podľa počtu odhadujeme max. na 30 min.

Dni vyhradené na vydanie certifikátov bez objednania:

 • streda 11.8.2021
 • štvrtok 19.8.2021
 • piatok 27.8.2021
 • utorok 31.8.2021
 • Neviete si rady s rezerváciou a v stanovených dňoch sa na komoru neviete dostaviť (ani nikoho splnomocniť) kontaktujte komoru na office@sak.sk s objasnením Vášho problému a my Vás nasmerujeme. Ako predmet mailu uveďte: Certifikáty na Starcos 3.7

Pre návštevu komory v Košiciach:

Telefonicky alebo e-mailom kontaktujte kolegynku Mgr. Alicu Turanovú v Košiciach, ktorá s Vami dohodne konkrétny termín vydania certifikátov. Mail: turanova@sak.sk Mobil: 0911 179 325

Prostredníctvom stránky komory po prihlásení sa Vaším menom a heslom si viete zvoliť termín vydania nového certifikátu KLIKNUTÍM TU

b) Máte aktívne certifikáty, ale prajete si nový preukaz typu Starcos 3.7 už teraz

Na elektronickej platforme po prihlásení sa Vaším menom a heslom  (meno.priezvisko@sak.cloud) na https://sakeu.sharepoint.com (https://sakeu.sharepoint.com/) kliknite na „Je potrebné môj preukaz vymeniť za Starcos 3.7“ a podajte žiadosť o výrobu pomocou „Mám záujem o vyhotovenie nového preukazu Starcos 3.7“. V takom prípade upozorňujeme, že výmena Vášho preukazu nebude bezplatná, ale podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle Uznesenia č. 6/8/2019 z 1. augusta 2019 o výške náhrad za administratívnu činnosť kancelárie SAK. Nový preukaz spolu s novými certifikátmi Vás bude stáť  72€.

Všetkým advokátom, ktorý aktuálne disponujú elektronickým preukazom advokáta typu Starcos 3.5, bude od budúceho roku postupne komora obmieňať tieto preukazy za nový typ Starcos 3.7 bezplatne s možnosťou migrácie zo starého preukazu na nový pomocou podania žiadosti o vydanie následných certifikátov.

4. Netýka sa Vás žiadna zo situácií uvedených v bodoch 1. až 3. no potrebujete poradiť ohľadom otázok súvisiacich s elektronickým preukazom advokáta alebo certifikátmi

Kontaktujte komoru na dernerova@sak.sk. Ako predmet e-mailu uveďte: DOPYT  - Elektronický preukaz a certifikáty. Stručne popíšte Vašu situáciu a otázky. Na uvedené sa vynasnažíme reagovať, prípadne Váš dopyt zohľadníme a zaradíme do sekcie Otázok a odpovedí nižšie v rámci tejto informácie.

OTÁZKY A ODPOVEDE

 1. Cez portál slovensko.sk som aj po 7.8.2021 podpísal/a podanie kvalifikovaným mandátnym certifikátom uloženým na karte Starcos 3.0 a podanie sa javilo ako korektne podpísané a podarilo sa ho odoslať. Bude takto podpísané podanie akceptované?

NIE. Systém pravdepodobne overil v čase pôvodnú platnosť certifikátov na karte Starcos 3.0, nie však identifikačný kód kvalifikovaného mandátneho certifikátu, ktorý už platný nie je. Elektronický podpis tak v ďalšom kroku bude vyhodnotený ako neplatný, pretože nespĺňa nariadenia (eIDAS QES).

Aktualizované dňa 12.8.2021