Názor predsedu SAK na zadržanie sudcu NS SR

Názor predsedu SAK na zadržanie sudcu NS SR

Zdroj: SAK, z dňa 28.7.2021

Médiami masívne prebehla informácia o zadržaní predsedu správneho kolégia NS SR. Na názor predsedu SAK Viliama Karasa na túto skutočnosť sa spýtala novinárka, uverejňujeme túto komunikáciu.

Novinárska otázka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pána predsedu SAK na jeho názor k prípadu zadržania predsedu správneho kolégia doktora Milučkého, ktorého zadržala NAKA a následne prepustili bez vznesenia obvinenia. Považujete takýto postup NAKA za primeraný?

Odpoveď predsedu SAK: Slovenská advokátska komora primárne chráni nezávislosť výkonu advokácie, no pozorne vnímame trendy aj v širšom kontexte, najmä ak ide o zásah do základných pilierov justície. Z tohto pohľadu zadržanie a následné prepustenie jedného z najdôležitejších predstaviteľov justície skutočne pôsobí zvláštne a vyvoláva určité otázky.

Zadržanie predsedu správneho kolégia bolo široko medializované, išlo o informáciu, ktorá nepochybne vážne zasiahla do reputácie dotknutého sudcu, ale aj Najvyššieho súdu SR a súdnictva ako takého. Ak sa ale následne celý tento pompézny zákrok skončí rýchlym prepustením bez vznesenia obvinenia, je namieste pýtať sa, či zo strany orgánov činných v trestnom konaní išlo o zodpovedný postup, prípadne či sa týmto úkonom nesledovali iné ciele.

Nechcem hneď spochybňovať legitimitu či zákonnosť tohto úkonu, no určite je namieste pripomenúť zásadu primeranosti a zdržanlivosti, ktorá patrí k základným zákonným zásadám Trestného poriadku. Žiaľ, zároveň ide o základnú zásadu, na ktorú sa v praxi veľmi často zabúda. Som presvedčený o tom, že by postačovalo predsedovi kolégia zaslať štandardné predvolanie na výsluch.