Ku Dňu ústavy: ÚSTAVA NIE JE LEN PRE SLNEČNÉ DNI

Ku Dňu ústavy: ÚSTAVA NIE JE LEN PRE SLNEČNÉ DNI

Zdroj: SAK, z dňa 1.9.2021

Každý z nás má svoju hierarchiu štátnych sviatkov, svoje obľúbené dátumy, kedy máme čas nielen oddýchnuť si od všednosti, ale si aj pripomenúť hlbšie odkazy výnimočných dní.

Pre nás ako advokátov, ktorí každodenne vo svojom povolaní chránia práva ľudí, má dnešný deň v hierarchii sviatkov výnimočné postavenie. Ústava pre nás znamená základ našich profesionálnych snažení pri presadzovaní práva. Nie je to dokument na okrasu, ani formalita do pekného počasia. Ústava určite nemá byť ani otvoreným dokumentom, ktorý možno hocikedy prispôsobovať a reinterpretovať podľa meniacich sa spoločenských nálad. Ústava SR - ak má plniť svoju funkciu - musí byť predovšetkým pevným záchytným bodom aj v komplikovaných a hraničných situáciách.

Myslím si, že jedným z kritérií vyspelosti nášho (právneho) štátu je aj to, či vieme odolávať pokušeniam privierať oči pri „pragmatických“ ústupoch z principiálnych ústavných pozícii. Pri príležitosti dnešného Dňa Ústavy SR nám všetkým, právnikom i neprávnikom želám, aby sme za každých okolností mali dostatok odvahy stáť na strane práva, ústavnosti a spravodlivosti.

Viliam Karas, predseda Slovenskej advokátskej komory