Pozvánka pre advokátov na semináre ERA - Konanie pred súdnym dvorom

Pozvánka pre advokátov na semináre ERA - Konanie pred súdnym dvorom

Zdroj: SAK, z dňa 6.9.2021

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou vás pozýva na interaktívne semináre a workshopy v rámci projektu

Konanie pred Súdnym dvorom EÚ

Cieľom projektu je prispieť k efektívnej a koherentnej aplikácii práva EÚ zlepšením a prehĺbením vedomostí o konaní pred Súdnym dvorom EÚ. Zameriava sa na vzdelávacie potreby advokátov v tejto oblasti s ambíciou zlepšiť prístup k spravodlivosti, posilniť riadnu aplikáciu práva EÚ a zvýšiť mieru cezhraničnej spolupráce s kolegami z ostatných členských krajín. Podujatia sú pokračovaním úspešného, už dvakrát realizovaného projektu vzdelávania advokátov, na ktorom spolupracuje ERA s viacerými partnerskými komorami.

Podujatia sú určené pre advokátov, ktorí nemajú žiadnu alebo len základnú vedomosť o konaní pred Súdnym dvorom EÚ a tiež pre tých, ktorí už majú predošlú skúsenosť. Projekt preto ponúka podujatia na dvoch úrovniach  - 5 trojdňových seminárov pre „začiatočníkov“ a 4 dvojdňové workshopy pre „pokročilých“. Všetky sa uskutočnia v konferenčnom centre ERA v nemeckom Trieri a súčasťou je aj návšteva Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu.

Semináre základnej úrovne:         

1. – 3. 12. 2021          NJ       Reg. do 29.10.2021

26. – 28. 1. 2022        AJ       Reg. do 22.12.2021

4. – 6. 5. 2022            AJ       Reg. do 04.04.2022

7. – 9. 9. 2022            AJ       Reg. do 05.08.2022

9. – 11. 11. 2022        AJ       Reg. do Reg. do 07.10.2022

Workshopy pokročilej úrovne:

6. – 7. 10. 2021          FJ        Reg. do 03.09.2021

9. – 10. 2. 2022          NJ       Reg. do 07.01.2022

5. – 6. 10. 2022          AJ       Reg. do 02.09.2022

7. – 8. 12. 2022          AJ       Reg. do 04.11.2022

Obsah seminára základnej úrovne:

súdny systém EÚ, vzťah práva EÚ a vnútroštátneho práva, priamy účinok, prednosť práva EÚ, jednotlivé konania pred SD EÚ, prípadové štúdie týkajúce sa písomného a ústneho konania, formálne náležitosti podania (lehoty, forma, jazyk konania)

Obsah workshopu pokročilej úrovne:

locus standi, prípustnosť dôkazov, najčastejšie chyby advokátov pri podaniach na Súdny dvor EÚ, prejudiciálne konanie, praktické cvičenie, formulácia otázok, priame žaloby – prípadové štúdie, spracovanie návrhu


Podmienkou účasti je praktická znalosť rokovacieho jazyka (anglický, nemecký alebo francúzky). Počet účastníkov na jednotlivých podujatiach je limitovaný. V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (strecanska@sak.sk).

Registračný poplatok 120 EUR zahŕňa ubytovanie v hoteli na 3 noci, obedy a občerstvenie, vzdelávacie materiály, cestovné lístky do Luxemburgu. Cestovné náklady z/do Trieru si každý účastník hradí sám.

Viac na: https://era-comm.eu/litigating-eu-law.